Běžné překlady

Co to je?

Jako běžný překlad se označuje věcně, jazykově a formátově správný překlad pro jakékoli komerční či nekomerční použití, který však není zhotoven soudním tlumočníkem a postrádá tedy náležitosti překladu soudním tlumočníkem ověřeného.

To však neznamená, že by běžný překlad byl méně náročný, než překlad ověřený soudním tlumočníkem – může zahrnovat širokou škálu typů textů, od osobní korespondence až po vysoce odborné texty.

Od informativního překladu se běžný překlad liší tím, že se originálu ve výchozím jazyce přibližuje i svou vizuální podobou, tj. formátováním, layoutem a (je-li to účelné či je-li to vyžadováno zadavatelem) také typem písma, do překladu jsou vkládány grafické prvky (obrázky, grafy, tabulky atd.), pokud byly součástí originálu atd. Cena běžného překladu se odvíjí od povahy textu a jazyka, jímž je napsán, od obecného až po vysoce odborný.
 

Jak běžný překlad zadat?

Běžné (tedy soudně neověřené) překlady mají podobně jako překlady informativní tu výhodu, že se dají v celém procesu od zadání až po konečné vyúčtování ‘ošetřit’ elektronickou cestou; s trochou nadsázky lze říci, že se překladatel (zhotovitel) a zákazník vůbec nemusejí osobně setkat a celá transakce proběhne na ‘virtuální’ úrovni. O formátech a dalších technických náležitostech zadávání platí ovšem také všeobecné informace, uvedené v sekci FAQ.
 

Poptat běžný překlad >>>
 
Tlumočení a překlady
LTweb