Zkoušky ÖSD

Zkoušky pro děti a mládež

Zkoušky pro děti a mládež

ÖSD A1 KID 1 Zkouška ÖSD KID1 prověřuje základní jazykové kompetence dětí a mládeže v oblasti soukromého života, ve škole a v běžných situacích, ve kterých se mohou ocitnout děti a mládež. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení, důraz je na této úrovni kladen na porozumění. Věk kandidátů: 10-14 let ÖSD A2 KID 2 Zkouška ÖSD KID2 prověřuje základní jazykové kompetence dětí a mládeže v jednoduchých, rutinních situacích soukromého života, ve kterých se jedná o výměnu obvyklých informací. Jde především o hodnocení schopnosti psát jednoduché dopisy, porozumět krátké a jednoduché zprávě nebo příběhu v časopise, v knize, v rádiu, resp. na kazetě. Dále se hodnotí schopnost používat německý jazyk na cestách, při nakupování, při setkání s dalšími dětmi, při vyplňování důležitých formulářů, atd. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení, důraz je na této úrovni kladen na porozumění. Věk kandidátů: 10-14 let ÖSD B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj) Zkouška B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche se shoduje se zkouškou B1 Zertifikat Deutsch a liší se pouze tématy, která jsou přizpůsobena věku kandidátů. Prověřuje schopnost samostatně používat jazykové dovednosti v běžných denních situacích, ve kterých se jedná o důvěrně známá témata a o oblasti vlastních zájmů. Těžištěm je schopnost porozumění a také se hodnotí formální správnost projevu. Věk kandidátů: 12-16 let
Zobrazit>
Trimestrální přípravné kurzy

Trimestrální přípravné kurzy

Trimestrální přípravné kurzy Klasický přípravný kurz trvá 3 měsíce a jeho frekvence je 1 lekce týdně. Během kurzu si student osvojí a upevní základní techniky vypracování všech částí zkoušky, tedy Leseverstehen, Hörverstehen, Schreiben a Sprechen. Před přihlášením na zkoušku Vás lektor otestuje a doporučí vhodný termín pro skládání zkoušky. Aktuální nabídku kurzů naleznete zde: Jarní trimestr Letní trimestr
Zobrazit>
Jazykové zkoušky
LTweb