FAQ - anglické zkoušky Cambridge English

FAQ - anglické zkoušky Cambridge English

Jaký je rozdíl mezi zkouškou for Schools / pro školy / pro děti? Co je zkouška pro školy?

Zkoušky s přívlastkem "for Schools" se liší pouze v tematice obsahu, který je u takové zkoušky zaměřen spíše na kandidáty školního věku. Certifikát z takové zkoušky má stejnou hodnotu.

Jak dlouho platí certifikát? Je platnost certifikátu omezena?

Certifikát má celoživotní platnost. Existují instituce, které podmiňují stáří certifikátu.

Mají certifikáty různou hodnotu?

Certifikáty se liší pouze dosaženou úrovní podle stupnice CEFR (A1, A2, B1, B2, C1, C2), Což je hlavní informace na certifikátu. Nezáleží zda se zkouška píše na počítači. Nezáleží zda je to zkouška s přívlastkem "for Schools".

Jaká zkouška nahrazuje maturitu?

Certifikáty ze zkoušek úrovní B1 a B2 nahrazují maturitní zkoušku. Většinou platí, že gymnázia vyžadují úroveň B2 a střední školy s maturitou úroveň B1. Informujte se u své školy.

Jaké je rozdíl mezi Digital a paper-based zkouškou? Jak se píše Cambridge zkouška? Jakou formou se zkouška koná?

Zkoušky lze konat na počítači (Digital) a klasicky na papíře (paper-based). Obsah i daný čas jsou identické. U zkoušky Digital se používají sluchátka, poslech u formy paper-based se přehrává z reproduktoru.

Kolik procent potřebuji k úspěšnému složení zkoušky?

Zkoušky Cambridge používají tzv. Cambridge English Scale. Pro jednotlivé úrovně je třeba dosáhnout určitého průměrného skóre. Více informací na webu www.cambridgeenglish.org

Za jak dlouho budu znát výsledky zkoušky?

Výsledky ze zkoušky psané na počítači (Digital) se dozvíte zpravidla do 10 dnů. Výsledky ze zkoušky psané na papíře (paper-based) jsou k dispozici většinou 4 týdny po zkoušce. Před zkouškou Vám přijde email z portálu Cambridge s přílohou .pdf s názvem Confirmation of Entry, kde jsou přesné informace a instrukce jak se dobrat k výsledkům zkoušky online a datum jejich zveřejnění. Výsledky neposíláme emailem.

Jak dlouho trvá zkouška?

V závislosti na úrovni trvá zkouška 3 - 7 hodin. V případě technickým či organizačních komplikací si vahraďte na zkoušku celý den.

Kde se dozvím výsledky zkoušky?

Před zkouškou Vám přijde email z portálu Cambridge s přílohou .pdf s názvem Confirmation of Entry, kde jsou přesné informace a instrukce jak se dobrat k výsledkům zkoušky online a datum jejich zveřejnění. Výsledky neposíláme emailem.

Kdy se koná ústní část / speaking? Koná se zkouška v jeden den?

Ústní část se koná v jiný den pouze ve výjimečných případech. Z organizačních důvodů může být mezi psanou a ústní částí prodleva v rámci hodin.

Mám poruchu učení, dostanu čas navíc? / Jsou úlevy pro lidi se specifickými potřebami?

Cambridge English Qualifications nabízí různé modifikace zkoušky v závislosti na specifické poruše a její závažnosti. Je potřeba mít lékařskou zprávu a napsat na email alex.kejr@eufrat.cz s předstihem alespoň 4 týdny před termínem zkoušky.

Musím ke zkoušce provést registraci?

Pro přihlášení ke zkoušce stačí zadat objednávku na našem e-shopu a včas zaplatit. Bližší informace obdržíte na registrovaný email přibližně týden před termínem zkoušky.

Mohu dostat náhradní certifikát? Co dělat při ztrátě certifikátu.

V určitých případech je možné zažádat o náhradní certifikát. Více informací zde: https://www.cambridgeenglish.org/cz/exams-and-tests/lost-certificates/

Mohu se odvolat proti výsledkům zkoušky?

Možnost odvolání je popsána zde: (https://www.cambridgeenglish.org/help/enquiries-and-appeals/) a probíhá ve dvou fázích. Fáze 1 je důkladné přepočítání bodů. Fáze 2 poté zahrnuje přehodnocení všech psaných částí tj. vše kromě Speaking části. Poplatky za jednotlivé fáze fakturuje Cambridge přímo na nás již při podání požadavku na započetí procesu, a proto podáme odvolání až po připsání Vaší platby na náš účet. Výši poplatků určuje Cambridge. Pro více informací kontaktujte: alex.kejr@eufrat.cz

Jak se připravit?

Každá Cambridgeská zkouška přináší konkrétní požadavky na danou úroveň jazyka vycházející ze SERR. Vaši jazykovou úroveň rádi rychle a zdarma otestujeme a doporučíme Vám takovou zkoušku, která bude nejblíže Vašim osobním jazykovým dovednostem. Na danou jazykovou zkoušku se můžete přihlásit, aniž byste absolvovali jakýkoliv předchozí přípravný kurz, nicméně Jazyková škola EUFRAT účast v takovém kurzu doporučuje. I pokud je Vaše jazyková úroveň dostatečná, přesto můžete mnohé získat tím, že se s formátem zkoušky seznámíte, nacvičíte si jednotlivé strategie a od lektora dostanete tipy a rady ke konkrétním úkolům.

Přípravné kurzy na Cambridgeské zkoušky skupinové

Tyto kurzy vypisujeme každý trimestr v rámci jazykových kurzů pro veřejnost. Za odborného vedení našich vysoce kvalifikovaných lektorů se můžete zdokonalit ve Vašich jazykových dovednostech a také se seznámit s testovými strategiemi. V hodinách se studenti plně soustředí na nácvik zkouškových strategií a probírají konkrétní modelové testy.

Skupinové přípravné kurzy probíhají ve dvou modulech:

Přípravný kurz FAST TRACK

  • Délka trvání: 1 trimestr (3 měsíce - začátky září, leden, duben, červen), 2 x týdně 90 minut - zakončení zkouškou.
  • Pro zkoušky: B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), Business English (BEC)

Přípravný kurz LONG TRACK

  • Délka trvání 3 trimestry, 1x týdně 90 minut - zakončení zkouškou
  • Pro všechny zkoušky.

Individuální příprava na zkoušku

Lektor se věnuje osobně přímo Vám a Vašim jazykovým potřebám, nacvičuje s Vámi zkouškové strategie a zdokonaluje Vás v jazykových dovednostech. Tento typ kurzu je vhodný i pro menší skupinku studentů, kteří se chtějí připravovat společně a nevybrali si v naší nabídce skupinových kurzů. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak se přihlásit?

K přihlášení na zkoušku  si stačí vybrat termín zde a zkoušku koupit.

Jaký je rozdíl mezi computer-based a paper-based zkouškou?

Paper-based zkoušky (PB): Jedná se o tradiční metodu skládání Cambridgeských zkoušek, kdy tužkou vyplňujete správné odpovědi do tzv. answer sheetů (odpovědních archů). Ty jsou pak zaslány do Cambridge, kde jsou elektronicky zpracovány a ohodnoceny.

Computer-based zkoušky (CB): V poslední době se rozšiřuje nová možnost složení Cambridgeských zkoušek na počítači v online režimu. Takto absolvovaná zkouška má stejnou váhu jako paper-based test a po složení zkoušky získáte stejný certifikát jako u tradičních PB zkoušek. CB zkoušky mají stejné části jako paper-based zkoušky, ale kromě ústní části se všechny další části skládají prostřednictvím PC v místě konání zkoušky. Obsah zkoušek podle jednotlivých úrovní SERR je identický, obsahuje stejné části a je stejně náročný jako u PB zkoušek.

Jaké jsou hlavní výhody CB zkoušek?

Přihlášení k těmto zkouškám je možné až 2 týdny před konáním zkoušek (u PB zkoušek je to minimálně 7 týdnů před skládáním zkoušek).
Rychlejší přístup k výsledkům, které jsou k nahlédnutí online již 3 týdny po konání zkoušek (u PB zkoušek je to 5 - 7 týdnů).
Pro mnoho studentů je v dnešní době klávesnice a myš uživatelsky příjemnější než tužka a papír.
Studenti mohou během celé zkoušky své odpovědi upravovat či měnit.
K poslechové části má každý student svá sluchátka, což znamená, že si hlasitost může upravit dle své vlastní potřeby, a odpadají tak jakékoliv nepříjemnosti, které mohou nastat při tradičních zkouškách konaných v ne zcela optimálních podmínkách (např. ruchy zvenku i uvnitř místnosti, zkreslení reproduktorů přehrávače, ozvěna atd.).
Na obrazovce PC, na němž student zkoušku skládá, je digitálně odpočítáván čas tak, aby studenti měli možnost si rozvrhnout zkoušku co nejefektivněji.
CB zkoušky jsou zabezpečeny nejmodernější kódovací metodou a použitím screen lock SW (program proti neoprávněným zásahům do zpracovávaného testu).

Kdy se musím ke zkoušce přihlásit?

Ke zkoušce computer-based je třeba se přihlásit a zaplatit poplatek za zkoušku min. 10 dní před konáním zkoušky. 
Ke zkoušce paper-based je třeba se přihlásit a zaplatit poplatek za zkoušku min. 6 týdnů před konáním zkoušky. Pokud byste se chtěli přihlásit ke zkoušce paper-based méně než 6 týdnů před jejím konáním, často to bývá možné, ovšem za mírný příplatek. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Kdy a jak se dozvím výsledky?

Výsledky jsou uveřejněny na mezinárodním webu Cambridge Assessment English, kam se v daný termín 2 týdny po konání CB zkoušky a 6 týdnů po konání PB zkoušky (přesný termín naleznete na svém Confirmation of Entry, které obdržíte společně s rovzrhem zkoušky) přihlásíte svým unikátním číslem a přiděleným heslem. Zde se dozvíte jak podrobné výsledky o tom, jaké procentuální úspěšnosti jste dosáhli v jednotlivých částí textu, tak celkové skóre ze zkoušky. Výsledek v tomto formátu se nazývá „Statement of Results“ a v případě, že nutně potřebujete doložit úspěšné složení zkoušky dříve než obdržíte certifikát, můžeme tento „Statement of Results“ opatřit razítkem centra a potvrzením o úspěšném složení zkoušky.

Kdy a jak obdržím certifikát?

Certifikát je odesílán z Cambridge 2-3 týdny po zveřejnění výsledků. Certifikát bude zaslán na adresu centra Jazykové školy EUFRAT a my Vás poté budeme emailem informovat o tom, že si certifikát můžete u nás vyzvednout. K osobnímu vyzvednutí je pak potřeba průkaz totožnosti. Certifikát Vám na vyžádání můžeme také zaslat poštou doporučeně, ale z hlediska bezpečnosti toto  nedoporučujeme.

Musím u vás absolvovat kurz, abych mohl skládat zkoušku?

Ne. Záleží pouze na kandidátech, kde a jak se připraví. 

Jazykové zkoušky
LTweb