Náš tým

Překladatelé a tlumočnící

Tým překladatelů, tlumočníků (včetně soudních), korektorů, rodilých mluvčích a dalších spolupracovníků PTCE představuje společenství čítající v současné době několik desítek kvalifikovaných profesionálů, prověřených stovkami přeložených normostran či desítkami odtlumočených hodin.

Zakázky našich klientů umisťujeme přednostně u našich stálých/smluvních spolupracovníků; spolupracovníky příležitostné angažujeme v případě, že pro danou zakázku nemáme volnou kapacitu mezi našimi stálými spolupracovníky, případně se jedná o zakázku takového rozsahu, na který kapacita všech našich stálých spolupracovníků v daném jazyce nepostačuje.

Specifickou kategorií mezi našimi spolupracovníky v oblasti překladů a tlumočení jsou tzv. soudní tlumočníci (jsou to vesměs tlumočníci i překladatelé zároveň, nicméně dosud platný zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících operuje pouze s pojmem tlumočník, pod kterým rozumí obě profese). Soudní tlumočník je osoba jmenovaná ministrem spravedlnosti, případně předsedou krajského soudu; tímto jmenováním získává postavení soudního znalce a může provádět překlady se soudním ověřením, tlumočit pro soudy, Policii ČR atd., případně vystupovat jako soudní znalec v oblasti daného jazyka.

Ostatní

Mezi další spolupracovníky PTCE patří kvalifikovaní korektoři češtiny a také rodilí mluvčí cizích jazyků, které angažujeme pro korektury překladů, pořizování audiozáznamů, voice-overů či dabingu videozáznamů. V neposlední řadě do portfolia spolupracovníků PTCE patří i pracovníci grafického oddělení EUFRAT Group, kteří poskytují grafické služby jak jednotlivým divizím EUFRAT Group, tak i jejich klientům.

Tlumočení a překlady
LTweb