Překlady odborných textů a publikací

Při překladech odborných textů z nejrůznějších oborů (viz níže) jde na rozdíl od překladů běžných nejen o převedení smyslu zdrojového textu do cílového jazyka, ale také o použití adekvátní odborné terminologie. Mezi svými překladateli a tlumočníky máme proto i takové spolupracovníky, kteří se na určité oblasti a obory specializují, abychom byli schopni vyhovět těm nejnáročnějším požadavkům.
 

Specifika překladu odborných publikací

O překladech celých odborných či populárně vědeckých publikací (non-fiction) platí do velké míry totéž, co je popsáno v sekci běžné překlady.

K tomu přistupuje navíc požadavek na dobrou orientaci překladatele v oboru, jemuž překládaný text náleží, a v neposlední řadě také to, že zde více než v případě jiných typů překladů vstupuje do hry velmi úzká a častá spolupráce překladatele buď přímo s autorem výchozího textu (je-li to možné), nebo se zadavatelem překladu; pokud zadavatel sám není odborníkem v dané oblasti, je pak na vzájemné dohodě mezi ním a překladatelským centrem, zda je ochoten zaangažovat (a samozřejmě také zaplatit) odborného konzultanta, který text v cílovém jazyce posoudí nikoli z hlediska jazykové, ale věcné správnosti.
 

Překládané obory

Pokud jde o naši standardní nabídku tohoto typu překladů, jsme schopni překládat širokou škálu oborů od oborů technických přes zdravotnictví, společenské vědy, historie, politologie, mezinárodních vztahů, sociologie, ekonomie, dějin a teorie umění, až po právo.
 

Poptat překlad odborné publikace >>>
Tlumočení a překlady
LTweb