Překlady odborných textů a publikací

Při překladech odborných textů z nejrůznějších oborů (viz níže) jde na rozdíl od překladů běžných nejen o převedení smyslu zdrojového textu do cílového jazyka, ale také o použití adekvátní odborné terminologie. Mezi svými překladateli a tlumočníky máme proto i takové spolupracovníky, kteří se na určité oblasti a obory specializují, abychom byli schopni vyhovět těm nejnáročnějším požadavkům.
 

Specifika překladu odborných publikací

O překladech celých odborných či populárně vědeckých publikací (non-fiction) platí do velké míry totéž, co je popsáno v sekci PŘEKLADY PRÓZY.

K tomu přistupuje navíc požadavek na dobrou orientaci překladatele v oboru, jemuž překládaný text náleží, a v neposlední řadě také to, že zde více než v případě jiných typů překladů vstupuje do hry velmi úzká a častá spolupráce překladatele buď přímo s autorem výchozího textu (je-li to možné), nebo se zadavatelem překladu; pokud zadavatel sám není odborníkem v dané oblasti, je pak na vzájemné dohodě mezi ním a překladatelským centrem, zda je ochoten zaangažovat (a samozřejmě také zaplatit) odborného konzultanta, který text v cílovém jazyce posoudí nikoli z hlediska jazykové, ale věcné správnosti.
 

Překládané obory

Pokud jde o naši standardní nabídku tohoto typu překladů, jsme schopni překládat širokou škálu oborů od oborů technických přes zdravotnictví, společenské vědy, historie, politologie, mezinárodních vztahů, sociologie, ekonomie, dějin a teorie umění, až po právo.

Výběr z našich dosavadních realizací v oblasti překladů odborné literatury je uveden v sekci VÝZNAMNÉ REALIZACE; z referencí na tuto službu, která je naší ‘vlajkovou lodí’, vybíráme vyjádření doc. PhDr. Ladislava Cabady, Ph.D., autora a spoluautora několika námi přeložených publikací z oboru politologie a mezinárodních vztahů, a MUDr. Václava Lišky, editora odborné publikace Experimental Surgery.
 

Poptat překlad odborné publikace >>>
 

Ukázky překladů odborných publikací

Originál
Ladislav Cabada:
Komunismus, levicová kultura
a česká politika 1890–1938
Překlad
Intellectuals and
the Communist Idea
;
Lexington Books, USA
Originál
ed. Petr Domanický, Petr Jindra: Loos – Plzeň – Souvislosti
Překlad
Loos – Pilsen – Connections; Západočeská galerie v Plzni
Originál
Šárka Waisová, Ladislav Cabada:
Etika a mezinárodní politika
Překlad
Ethics in Foreign Policy;
Peter Lang Verlag, SRN

 
Tlumočení a překlady
LTweb