Významné realizace PTCE

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEKLADY A REDAKČNÍ PRÁCE PRO NOVOU EXPOZICI „BECHYŇSKÁ BRÁNA“ HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE – OSMIJAZYČNÁ LOKALIZACE

Na základě výběrového řízení jsme pro Město Tábor a jeho příspěvkovou organizaci Husitské muzeum v Táboře dodávali překlady textů na panely do expozice do anglického jazyka, dále do tištěných průvodců ve španělštině, polštině, francouzštině, nizozemštině, ruštině, japonštině a korejštině, a konečně i anglické otitulkování několika edukačních videí. Spolupráce s HM Tábor pro nás byla velmi významná a přínosná a jsme rádi, že jsme se za ni dočkali velké pochvaly od jeho ředitele, pana Smrčky.

PŘEKLAD POEZIE – PÍSŇOVÉHO TEXTU „ES LIEGT IN DER LUFT“ PRO PUBLIKACI NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU „NOVÉ REALISMY“

Do reprezentativní publikace mapující moderní výtvarné realismy 1. poloviny 20. století na území Československa, resp. pozdějšího protektorátu Čechy a Morava, a jejich mezioborové přesahy jsme překládali text písně Es liegt in der Luft ze stejnojmenné kabaretní revue z roku 1928. Od editora publikace se nám dostalo příznivé zpětné vazby a v roce 2021 pokračuje naše spolupráce na editaci anglické mutace uvedené publikace.

 

2019

 

DIRECTOR’S CHOICE – THE GALLERY OF THE WEST BOHEMIA IN PILSEN

Ve spolupráci s londýnským nakladatelstvím SCALA Arts & Heritage Publishers jsme se podíleli, od překladu textů až po spolupráci s grafickým studiem na korekturách zlomu, na výběrové publikaci Západočeské galerie v Plzni představující 37 nejvýznamnějších uměleckých děl ze stálých sbírek ZČG. Jsme rádi, že jsme obstáli i v práci pro tak náročného zahraničního klienta, kterým bezesporu nakladatelství SCALA je, což můžeme doložit i vyjádřením jeho obchodního ředitele NeIla Titmana.

 

2016

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTAL SURGERY

Nakladatelství NAVA
MUDr. Václav Liška, Ph.D. (ed.)

Na překladu této vysoce specializované publikace jsme pracovali prakticky 2 roky a náš dík patří zadavatelům, že si uvědomovali časovou náročnost takového projektu a nesnažili se dostat nás do termínové tísně. Publikace Experimental Surgery si klade za cíl seznámit čtenáře s nejnovějšími poznatky a postupy v tomto oboru. Současně se věnuje i oborům hraničním, které jsou nezbytné pro další rozvoj experimentální chirurgie: zobrazovacím metodám, anesteziologii, biomechanice, práci s tkáňovými kulturami, apod. Publikace zahrnuje také příklady experimentální práce společně s detailními popisy projektů. Překlad této publikace byl pro nás velkou výzvou a velmi nás těší, že jsme v ní obstáli natolik, že její editor naši práci hodnotil velmi vysoce. K tomu rádi doplňujeme citaci z tiskové zprávy Biomedicínského centra: „ Konečná podoba knihy by nevznikla bez dokonalého překladatelského servisu, který zajistilo Překladatelské a tlumočnické centrum Eufrat. Jeho zástupce Mgr. Tomáš Hausner ocenil příkladnou komunikaci ze strany fakulty coby zadavatele i fakt, že práce na této publikaci umožnila i odborný růst překladatelského týmu a byla tak ku prospěchu obou stran.“

 

 

 

 

 

 

KOSTEL SV. PROKOPA V LETINECH

Spolek Sv. Prokopa Letiny

Pro spolek obecních patriotů, jehož cílem je celková rekonstrukce letinského kostela a jeho navrácení do středu dění v obci, jsme vytvořili text, mapující historii kostela a upozorňující na jeho zajímavé součásti. Text se stal podkladem pro scénář audioprůvodce, který jsme realizovali ve třech jazykových verzích - české, anglické a německé.

 

2015

 

 

 

 

 

VÝSTAVBA TEXTOVÉHO OBSAHU WEBU WWW.PET-LAHVE.COM

Na základě rámcového zadání objednavatele – společnosti LUKR CZ – jsme vytvořili kompletní textový obsah pro web pet-lahve.com

 

2013

VÝSTAVBA TEXTOVÉHO OBSAHU WEBU WWW.SLUNCEVESKLE.CZ A FESTIVALOVÝCH NOVIN PRO FESTIVAL MINIPIVOVARŮ SLUNCE VE SKLE

V průběhu září 2013 jsme vytvářeli v rámci služby ghost-/copywriting textové podklady pro web a festivalové noviny 6. ročníku festivalu minipivovarů SLUNCE VE SKLE, který pořádá Pivovarský dvůr Plzeň – Pivovar PURKMISTR. Na tvorbě festivalových novin jsme spolupracovali průběžně od 1. ročníku. 

 

 

 

 

I(LOVE)MODULE – The History and Current Tendencies of Modular Architecture

Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze ve spolupráci s KOMA Modular
Jiří Kout, Martin Hart, Jaroslav Sládeček, Kateřina Frejlachová

Překládali jsme text populárně naučné publikace o modulární architektuře do EN pro vydání knihy v nakladatelství ČVUT (ISBN 978-80-01-05159-7), spolu s korekturami zlomu.
 

2012

 

 

 

 

 

 

TÍHA VOLBY – ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA MEZI PRINCIPY A ZÁJMY
The Burden of Choice. Czech Foreign Policy between Principles and Interests

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
PhDr. Šárka Waisová Cabadová, Ph.D.
lPřekládali jsme text odborné publikace z oboru mezinárodních vztahů do EN pro vydání knihy v nakladatelství Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften (Frankfurt a. M., SRN) (ISBN 978-3-631-63157-7)
 

2011

 

 

 

 

 

 

ČESKOSLOVENSKO A ČESKÁ REPUBLIKA VE SVĚTOVÉ POLITICE
Czechoslovakia and the Czech Republic in World Politics

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. a doc. PhDr. Šárka Waisová Cabadová
, Ph.D.
Překládali jsme text odborné publikace z oboru mezinárodních vztahů do EN pro vydání knihy v americkém nakladatelství Lexington Books; vyšlo 2012 (ISBN 978-0-7391-6733-5)
 

 

 

 

 

 

 

LOOS – PLZEŇ – SOUVISLOSTI
Loos – Pilsen – Connections

výstava Západočeské galerie v Plzni
kompletní lokalizace do EN: překlad monografie k výstavě (ISBN 978-80-86415-79-6), textů a popisek do expozice

Publikaci vydala Západočeská galerie v Plzni v roce 2011 u příležitosti konání stejnojmenné výstavy. Součástí publikace je stať o souvislostech Loosova působení v Plzni a esej k portrétům prvních Loosových investorů v Plzni, Wilhelma a Marthy Hirschových, které vytvořil v roce 1909 Oskar Kokoschka. Publikace se dostala do užšího výběru soutěže Nejkrásnější česká kniha roku 2011 vyhlašované Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví. Díky tomu byla zastoupena v katalogu soutěže a byla prezentována spolu s ostatními tituly na výstavě v Památníku národního písemnictví a poté i na veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti.

Překladatelskému a tlumočnické centrum EUFRAT byl svěřen překlad kompletní publikace, což si vyžádalo vytvoření několikačlenného týmu překladatelských profesionálů vč. rodilých mluvčích; úkolu jsme se nakonec zhostili se ctí a jsme hrdi na to, že jsme přispěli ke zrodu takové ojedinělé publikace.

 

ACH! ITALIA, CARA MIA – UMĚLCI Z ČECH XIX. STOLETÍ A ITÁLIE
Oh! Italia, cara mia – Czech Artists of the 19th Century and Italy

výstava Západočeské galerie v Plzni
Prováděli jsme kompletní lokalizaci textů souvisejících s výstavou do EN: překlad resumé do katalogu výstavy, textů a popisek pro tištěný průvodce expozicí (ISBN 978-80-86415-74-1)
 

GABRIEL VON MAX

výstava Západočeské galerie v Plzni
Prováděli jsme kompletní lokalizaci do EN + DE: překlad resumé do monografie k výstavě, textů a popisek do expozice (ISBN 978-80-86415-63-1)
Publikace získala 1. místo v soutěži Gloria Musaealis 2011 jako Muzejní publikace roku 2011, a zároveň obsadila 3. místo v kategorii Katalogy soutěže Nejkrásnější kniha roku 2011.
 

GABRIEL VON MAX

výstava Frye Art Museum, Seattle, USA
Překládali jsme příspěvek Aleše Filipa a Romana Musila do monografie k výstavě (ISBN 978-0-295-99146-7), pořádané Frye Art Museem ve státě Washington.
 

2010

 

ETIKA A MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Ethics in Foreign Policy. Postmodern States as the Entrepreneurs of Kanthian Ethics

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. a doc. PhDr. Šárka Waisová Cabadová, Ph.D.

lokalizace textu odborné publikace do EN pro vydání knihy v nakladatelství Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften (Frankfurt a. R., SRN); vyšlo 2011 (ISBN 978-3-631-61255-2)
 

JEŠTĚ MÍSTO – PUSTÁ ZEM
Where the Place – Upon the Heath

výstava Západočeské galerie v Plzni
Josef Bolf / Ivan Pinkava; součást projektu „Decadence Now!“

lokalizace maonografie k výstavě do EN (ISBN 978-80-86415-73-4), překlady dalších materiálů
 

VRAŽEDNÁ REALITA – ZLOČIN A TREST V ČESKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ 1800–1914
The World of Felony – Crime and Punishment in the Czech Visual Art 1800–1914

výstava Západočeské galerie v Plzni
kompletní lokalizace do EN: překlad resumé do katalogu výstavy, textů a popisek pro tištěný průvodce expozicí (ISBN 978-80-86415-69-7)
 

2009

 

JAN AUTENGRUBER 1887–1920

výstava Západočeské galerie v Plzni
kompletní lokalizace výstavy do EN: překlad textů a popisek do expozice
 

KUBISMUS 1910–1925 VE SBÍRKÁCH ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI
Cubism 1910–1925 in the Gallery of West Bohemia in Pilsen

výstava Západočeské galerie v Plzni
kompletní lokalizace do EN: překlad monografie k výstavě (ISBN 978-80-86415-67-3), textů a popisek do expozice
 

STOPY A ZÁZNAMY – 8. FOTOGRAFICKÝ FESTIVAL FUNKEHO KOLÍN 2009
Traces & Records – 8th Funke’s Kolín Photography Festival 2009

Občanské sdružení Funkeho Kolín
lokalizace katalogu festivalu (zrcadlový překlad, ISBN 978-80-903666-2-6) a doprovodných tiskovin do EN
 

KOMUNISMUS, LEVICOVÁ KULTURA A ČESKÁ POLITIKA 1890–1938
Intellectuals and the Communist Idea. The Search for a New Way in Czech Lands from 1890 to 1938

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Náš první ‘zářez’ v zahraničí. Překládali jsme text odborné publikace do EN pro vydání knihy v americkém nakladatelství Lexington Books (ISBN 978-0-7391-4376-6); vyšlo 2010

2009–2015

 

ZA BRANOU / PIVOVARSKÉ NOVINKY

Plzeňský Prazdroj, a. s.
firemní časopis společnosti Plzeňský Prazdroj
kompletní lokalizace firemního periodika do EN

 

2009–2012

 

POLITICS IN CENTRAL EUROPE

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni / Metropolitní univerzita Praha
překlady a korektury odborných článků z oblasti politologie a mezinárodních vztahů určených k publikování v elektronické i tištěné verzi časopisu Politics in Central Europe

Tlumočení a překlady
LTweb