Zákaznická péče

Každá zakázka se po přijetí stává zákonem

Každé zakázce věnujeme maximální pečlivost od rozboru výchozího textu přes nacenění poptávky až po předání hotového překladu do rukou zadavatele.

Nepatříme mezi agentury, které se chlubí tím, že neobtěžují klienta dotazy

Překladatel, který se klienta neptá, je buď geniální, nebo špatný. Počet zástupců první skupiny se limitně blíží nule, těmi druhými by se dala přehradit Amazonka. Buďte připraveni, že se budeme ptát, protože chceme odvést kvalitní práci.

Odmítnutí není selhání

Nechválíme se, že jsme schopni zajistit překlady z a do desítek či stovek jazyků – ne proto, že bychom to neuměli, ale proto, že to považujeme za zbytečné tříštění sil a domníváme se, že méně znamená někdy více. Nekývneme nikdy na nerealistický termín dodání, který bychom nebyli schopni dodržet bez újmy na kvalitě díla.

Zákazník má vždycky pravdu – kromě případů, kdy ji nemá.

Zákazníci mohou mít o dodaném díle své představy, do kterých se dodavatel nemusí vždy přesně strefit. Například autoři odborných textů obvykle sami vládnou cílovým jazykem natolik, aby se byli schopni v našem překladu orientovat a často nás také následně upozorňují na místa, která jsme přeložili jinak, než očekávali. V takovém případě provádíme revizi jejich připomínek, a ty, které lze akceptovat, akceptujeme a zapracujeme; obvykle se to týká technické nebo jiné odborné terminologie, o níž má autor jako osoba, která s ní pracuje dnes a denně, lepší přehled, než sebelépe specializovaný překladatel.  V případě, že po nás autor ale požaduje zapracování úpravy, kerá je v rozporu s pravidly daného jazyka, jinými slovy – chce po nás, abychom mu v překladu udělali chybu, pak mu ovšem vyhovět nemůžeme.

Kvalita má vždy přednost zprava

Držíme se zásady, že pokud něco nemá cenu dělat důkladně, nemá cenu to dělat vůbec, a jsme si jisti, že drtivá většina našich dosavadních klientů potvrdí, že v případě našeho překladatelského a tlumočnického centra to není pouze marketingový bonmot.

Tlumočení a překlady
LTweb