Představení centra

Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT (PTCE) vzniklo v roce 2009 v rámci restrukturalizace Jazykové školy EUFRAT.

 V roce 2012 se pak Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT stalo jedno u z produktových divizí nově etablované EUFRAT Group, s. r. o., která nyní zastřešuje veškeré aktivity značky EUFRAT.PTCE se nyní stará o veškerou administrativu, metodiku, organizaci a logistiku související s poskytováním překladatelských a tlumočnických služeb jak pro korporátní klientelu, tak pro zákazníky z řad veřejnosti.

Kromě základního portfolia překladatelských a tlumočnických služeb poskytujeme také další textové a hlasové služby, jako jsou různé typy a úrovně korektur, přepisy audio/videonahrávek, titulkování audia a videa, nahrávání zvukových záznamů a dabing; dále nejrůznější doplňkové služby od doručení překladů do místa určení až po grafické a typografické služby.

Naše nabídka je postavena tak, aby služby PTCE byly profesionální, kvalitní, a aby jejich ceny byly průsečíkem požadavků a možností našich zákazníků na straně jedné a kvality a komplexnosti našich služeb na straně druhé.

Jinými slovy:

  • Rychlý a levný překlad obvykle nebude kvalitní.
  • Levný a kvalitní překlad obvykle nebude rychlý.
  • Kvalitní a rychlý překlad obvykle nebude levný.
Tlumočení a překlady
LTweb