Naše desatero

 1. Naši překladatelé umějí nejen svůj jazyk, ale umějí také česky.
   
 2. Naši tlumočníci umějí mluvit, ale také mlčet.
   
 3. Naši překladatelé umějí mnohé, ale pokud něco neumějí, nepouštějí se do toho.
   
 4. Naši překladatelé vědí, že pro dobrou odměnu musejí odevzdat dobrou práci.
   
 5. Ačkoli jsme sesterskou divizí jazykové školy, nenutíme učitele překládat a překladatele učit.
   
 6. Děláme mnohé věci, které nejsou na první pohled vidět, přesto však mají významný vliv na kvalitu odevzdané práce.
   
 7. Netvrdíme, že přeložíme komukoli cokoli. Nejsme továrna na překlady, kvalita má u nás přednost před kvantitou.
   
 8. Žádné zálohy – nejsme stavební firma. Platíte jen to, co už jsme pro vás udělali.
   
 9. Prázdniny – neprázdniny, víkend – nevíkend. Pracujeme tehdy, když potřebujete, abychom pracovali.
   
 10. Nepřekládáme slova. Překládáme myšlenky.
Tlumočení a překlady
LTweb