Pomáháme

Jazyková škola EUFRAT poskytla na jaře 2022 více než 200 ukrajinským uprchlíkům výuku ZDARMA (dětem i dospělým) ve více než dvaceti vypsaných kurzech. Ukrajinští uprchlíci se tak celý jarní trimestr mohli zdokonalovat v českém jazyce a být tak lépe připraveni pro český pracovní trh. Výuku jsme zajišťovali v našich plně vybavených učebnách v centru města Plzně nebo online. 

Jmenovitě bychom tímto chtěli moc poděkovat za nabídnutí okamžité a velmi vstřícné pomoci učit:

 • Anastasii Hanuščak (výrazná pomoc s organizací kurzů)
 • Svitlana Pavshok (pomoc s překlady do ukrajinštiny)
 • Sergeji Kishovi
 • Karolině Pláničkové
 • Ireně Sladké Kadlčíkové
 • Ivaně Krňoulové
 • Alexandře Jordanové 
 • Lukáši Veseckému
 • Michaele Majerové 
 • Markétě Fialové
 • Iryně Aleksandrově
 • Barboře Hanžlové
 • Kristýně Přenosilové za hlídání ukrajinských dětí během úterních večerních kurzů. 

Na jaře nás také oslovila nadace DOBRÝ SKUTEK, díky které jsme v létě 2022 zrealizovali tři intenzivní kurzy pro dospělé ZDARMA a také JAZYKOVÉ KEMPY PRO DĚTI UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ. Na jaře 2023 pořádáme opět díky nadaci DOBRÝ SKUTEK celkem 6 kurzů českého jazyka, z toho 5 kurzů pro dospělé ukrajinské studenty a jeden kurz pro ukrajinské děti.

Naše jazyková škola se snaží pomáhat ve více oblastech, kde cítíme možnost být jakkoli užiteční. Na recepci jazykové školy v Pallově ulici můžete přispět na svoz postižených dětí díky Diakonii Plzeň.

Také jsme propojili naše šikovné lektory (lektorky) a zajistili jejich prostřednictvím ZDARMA výuku dětí v dětských domovech

Přispíváme také na psí útulek v Plzni

O nás
LTweb