Slovo na duben (o zvláštních jazykových fenoménech zvaných jazykolamy, díl 1.)

04.04.2011

Jazykolam je ze své podstaty významovým nesmyslem, a pokud v jazyce existuje něco, co nelze bezezbytku převést do jazyka jiného „bez ztráty kytičky“, jsou to právě jazykolamy; na druhou stranu ve výuce jazyků sehrávají často velmi vděčnou úlohu iritantu, na kterém mohou učitelé demonstrovat svým studentům, že se stále mají co učit (pokud si na daném jazykolamu ovšem nezlomí jazyk učitelé sami). V našem SLOVĚ NA DUBEN se podíváme na jazykolamy, kterými hýří náš jazyk mateřský; postupně ale podrobíme analýze i jazyky jiné.

Nejprve se zamysleme nad samou podstatou jazykového útvaru, kterému se ve většině jazyků říká prakticky stejně – jeho pojmenování vychází z toho, co hrozí našemu jazyku v případě, že dotyčnou větu říci nedokážeme, ale i tehdy, kdy ji vyslovit dokážeme... Takže tedy řeč bude o fenoménu zvaném jazykolam, tongue-twister, Zungenbrecher, virelangue, scioglilingua, trabalenguas, trava-língua, языколомка atd.

Jak už jsme uvedli, většina jazykolamů postrádá význam i ve svém nativním jazyce – jejich jediným smyslem a účelem je přivodit mluvčímu újmu (těžko říci, zda horší je ta fyzická, způsobená otokem jazyka, nebo ta duševní, vyplývající z frustrace „játoprostěneřeknu“). České jazykolamy nejsou v tomto směru výjimkou; zkusme si realizaci některých z nich představit a seznáme, že dojdeme buď k psychiatrické kauze, nebo přímo ke zraněním neslučitelným se životem.

I kdybychom připustili existenci tří tisíc tří set třiceti tří stříbrných křepelek a tří tisíc tří set třiceti tří stříbrných střech, výskyt obou jevů na jednom místě a v jednom čase je natolik nepravděpodobný, že je téměř vyloučeno, aby zmínění opeřenci přes střechy z drahého kovu přeletěli.

Právě tak si lze těžko představit Řeka, který mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řek. Vsadím boty na to, že hrdý národ řecký má své toky dobře spočítané a o radu nepůjde k nějakému nedovzdělanci z české kotliny. A naopak já, ač odpovědi neznaje, nebudu tak neomalený, že bych mu řek, že nejsem žádný Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řek, a ať si tedy trhne svou mediteránní nohou. Řeky Řekům! (podle vzoru Čechy Čechům)

Strčit si prst skrz krk vůbec nezkoušejte, spáchat sebevraždu lze i méně bizarnějšími způsoby; pokud byste snad jen potřebovali vyvolat dávicí reflex, stačí se zlehka dotknout uvuly neboli čípku na měkkém patře - rvát prst skrz netřeba.

Existuje však i jazykolam, kterému lze přiznat jistou možnost reálného základu, pokud uvážíme situaci, že někoho, kdo se octl na místě na míle vzdáleném od nejbližší lékárny, schvátila horečka a dotyčný se pokouší opatřit si chinin či kyselinu acetylsalicylovou z přírodních zdrojů: Drbu vrbu drbu vrbu drbu vrbu drbu vrbu! Ze stejného soudku může pocházet i případ pracovníka směnárny, který ve stavu mírně somnambulním budí v noci svou manželku virtuálním přerovnáváním své denní tržby na libry, dolary, ruble.

Další ornitologický jazykolam sice není nerealizovatelný, ale pokud by se o jeho převedení ve skutek někdo pokusil, přímo tím volá po zásahu pracovníků záchranné stanice drobného ptactva: Měla babka v kapce brabce, brabec babce v kapce píp. Zmáčkla babka brabce v kapce, brabec babce v kapce chcíp.

Někdy ovšem, a to je třeba přiznat, jazykolamy vytváří sám život. Například není vyloučeno, že by se ve filmografii českého herce Vladimíra Lerause (1905–1991) nemohla objevit role aristokrata, a tudíž tvrzení, že roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus, by nemuselo být zcela beze smyslu, stejně jako možnost, že na nějakém koncertě na klavír hrála krásná Klára Králová. A koneckonců není to tak dávno, co byl postrachem všech sportovních komentátorů reprezentační trenér Slavomír Lener.

Mohli bychom tak pokračovat řádkou dalších více či méně nesmyslných hříček s jazykem jako orgánem artikulace i jako komunikačním prostředkem, ale musím se omluvit – potřebuji se ještě stavět v bance, protože mi splaskla kapsa a já ještě večer musím nakoupit nějaké jídlo, aby mi zítra nesklapla piksla naprázdno.

V úctě váš

Tomáš Hausner
manažer divize PTCE

Jazykové kurzy
LTweb