Slovo na listopad (o revolucích nejen listopadových)

01.11.2010

Listopad je měsícem revolucí. Z jedné, která proběhla už téměř před stoletím, a o které se pořádně neví, jestli byla říjnová, nebo listopadová, nevzešlo nic dobrého. Ta další, která vypukla už opravdu v listopadu před více než dvaceti lety, přinesla několik zásadních pozitivních změn a tisíce drobných, o to však nepříjemnějších změn negativních. Ani o jedné ale SLOVO NA LISTOPAD nebude; řeč bude o revolučních metodách ve výuce cizích jazyků.

REVOLUCE JE PŘEVRAT. A PŘEVRAT JE CHAOS…

Určitě jste je už viděli. Možná na vás vypadly z novin, jejichž titulní stránka hlásala „Jedině dnes, exkluzivně v našem listu - anglicky za XX minut!" Nebo jste je našli ve schránce, spolu s letáčkem tvrdícím, že anglicky se naučíte třeba ve vaně, jenom když si „to poslechnete". Řeč je o „zázračných" CD, jejichž vydavatelé se vás pokoušejí přesvědčit, že tradiční (školní / učebnicové / lavicové) výuce cizích jazyků nadobro odzvonilo. Nezřídka se také uchylují k PR článkům v denním tisku, které se naoko tváří jako redakční a jen drobounký nápis „placená reklama" trpasličím písmem někde v místě, které zaručeně padne mimo vaše zorné pole, by vás mohl varovat. Takový článek přesně zapadá do řady jemu podobných, snažících se prodat vodičky, po kterých obroste letitě beznadějná pleš, diety, po jejichž absolvování budete vypadat jako počítačově upravený operní tenor na odpočinku, či masážní přístroje na přetavení špeku ve sval, které si nalepíte někam do kožního záhybu a ony za diskrétního vrnění udělají všechnu práci za vás. K posledně jmenovanému typu „produktů" má inzerovaný systém výuky angličtiny asi nejblíž, jen je o něco nebezpečnější.


Sugestopedie: Co se babě chtělo, to se babě zdálo... nebo naopak?

Na první pohled se může zdát, že se vydavatelům takových „Angličtin za XX minut" podařilo vskutku něco nevídaného: „Bez biflování a gramatiky", „…funguje u všech typů lidí", „teorii a gramatiku neprobíráte", „…naučíte se myslet anglicky". Na druhý pohled se poučený laik může dokonce domnívat, že jde o učební projekt, využívající metodiku sugestopedie, případně supralearningu. Tato výuková metoda byla vyvinuta v 70. letech minulého století Georgim Lozanovem a od svého vzniku působí jako spolehlivý didaktický iritant. Rozdělila tábor osob, potýkajících se s problémem akvizice cizích jazyků na různých frontách, jako evangelium Izraelity: na jedné straně nadšení, na druhé zděšení, mezi tím nic. Jak vlastně sugestopedie funguje? Velmi zjednodušeně řečeno, využívá tzv. podprahové vnímání, které každý z nás (byť neuvědoměle) praktikuje několik okamžiků před usnutím a stejně tak před probuzením. V těch několika vteřinách se aktivita mozku odehrává na velmi krátké vlnové délce, a jak všichni dobře víme – i rádio hraje nejlépe na FM… Smyslové vjemy, které do našeho vědomí vstoupí v tomto jeho stavu, jsou uchopeny, analyzovány a uloženy s mnohem větší intenzitou a retencí, než vjemy, které přijmeme ve stavu plné bdělosti. Sugestopedie předpokládá umělé navození takového stavu např. pomocí background music, stimulujícího prostředí učebny (teplé barvy, pohodlná křesla, relaxační praktiky atd.) a propojení tohoto stavu se strukturovaným přísunem informací do vašeho podvědomí. Po této „konzumační" fázi následuje fáze „konzervační", kdy opět za pomoci podpůrných prostředků dochází k uložení informací. Třetí fáze, „interpretační", je fází kontroly toho, nakolik byla druhá fáze efektivní, a korekce případných nedostatků. Uchopení jednotlivých stavebních „clusterů" jazyka (chunks of language) touto cestou je několikanásobně trvalejší v porovnání s „tradičními" metodami SLA (second language acquisition = akvizice čili osvojení cizího jazyka).


Mnoho povolaných, málo vyvolených (a zodpovědných ještě méně)

Výborný nápad, takže – kde je problém? V obecné rovině v tom, že sugestopedií se ohání v oboru SLA kdekdo, ale málokdo tu metodu ovládá tak, aby mohl dostát svým slibům. „Tradiční" učitel cizích jazyků, pokud je to člověk poctivý, svému studentovi na začátku kurzu řekne: „Nezaručím ti, že tě naučím anglicky. Anglicky se musíš naučit sám. Co ti mohu zaručit je, že ti ukážu cestu a budu ti na té cestě průvodcem, sanitkou, hasičem, dopravním značením, žlutým andělem a čímkoli, co ti na ní pomůže pohnout se kupředu." Sugestopedie je ale zrádně lákavá a svádí k tomu, aby lektor povolaný (ale nikoli vyvolený) prohlásil cosi v tom smyslu, že vás naučí anglicky, i kdybyste kolem sebe nakreslili kruh svěcenou křídou. Tím se ovšem zároveň zařazuje do kategorie nezodpovědných.

Vztaženo ke zmiňovaným „rychlokvasným" kurzům je ale problém někde jinde. V drtivé většině těchto případů použitou metodou (i když se ten dojem snaží čtenáři vnutit) není supralearning, ale GTM (Grammar-Translation Method) ve své poněkud „komercionalizované" formě A-GTM (Acoustic GTM). Poznáte to mimo jiné podle prosazování „doslovných překladů" a jejich obhajoby jako dokonalého způsobu pochopení anglické gramatiky (sic!). To snad ani není třeba komentovat, raději jeden příklad za všechny: je to, jako kdybyste studentovi postavili vedle sebe věty: „To má bylo nějakého tvrdého dne noc a já mám byl pracující jako nějaký pes. To má bylo nějakého tvrdého dne noc a já bych měl být spící jako zařízení k měření rychlosti lodi" a „It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log" a bylo vám pak divné, že na jejich základě nepochopil, jak funguje v angličtině předpřítomný čas!

Gramaticko-překladová metoda není zatraceníhodná a má svoje půvaby i výsledky (ostatně touto metodou se anglicky a německy u nás naučily celé generace Mr Prokopů a Genosse Kvapilů…); plní však svůj cíl jen tehdy, pokud se k ní lektor (škola, učebnice) na rovinu přizná a nebude se pokoušet tvrdit, že žádnou „prvorepublikovou" metodu opravdu, ale opravdu nepoužívá.


Anglicky (francouzsky / německy / atd.) levou zadní? Ani omylem.

Za naprostou blasfémii je ovšem třeba považovat tvrzení, které se v reklamních materiálech těchto „zázraků" tak často opakuje: že cizí jazyk se i v dospělosti dá osvojit na stejném principu, jako se dítě učí svojí mateřštině. To samozřejmě není pravda a odporuje to všem poctivým zásadám moderní andragogiky (pedagogiky dospělých). Zhruba v 11–12 letech dochází k završení procesu konsolidace strukturální báze mateřského jazyka a od té doby je učení jakémukoli cizímu jazyku nesmírně namáhavý a vysilující proces - zjednodušeně řečeno proto, že jednotlivé položky okolní mimojazykové reality už mají v našem pojmovém systému přiřazené lexémy v naší mateřštině (a ke každému navíc několik synonym), které fungují pro danou položku mimojazykové reality jako blokátory a „odmítají" vyklidit část svého pole pojmu jinému, navíc nehomogennímu. A zapamatovat si, čili vybojovat v paměti místo navíc pro to, že „Stuhl" není „stůl" a „eventually" není „eventuálně", jakož i že je rozdíl mezi „beach" a „bitch" – to pak bolí dvojnásob…

 

Nakupujte chytře! Ušetříte si nejen čas a peníze, ale i zklamání.

Jedním dechem sečteno a podtrženo – každý, kdo výše popsaným způsobem předstírá, že přišel ve výuce jazyků s něčím revolučním a zaručeným, musí počítat s tím, že se vystavuje velkému riziku reklamací a soudního vymáhání vrácení peněz za zboží (či službu), která nefunguje. Už jen za tvrzení, že nějaká konkrétní metoda „funguje u všech typů lidí", by autoři (minimálně těch reklamních článků, ale mnohem více oněch kurzů samotných) zasloužili vytahat za uši. Spoléhat ovšem na to, že tou trestající rukou bude ruka trhu, je ošidné. Lidé jsou ve své podstatě v tomto ohledu nepoučitelní a znovu rádi sednou na lep někomu, kdo jim bude tvrdit, že tyhle stříbrné plastové koláče s dírou uprostřed jsou v porovnání s tím, co člověka čeká po jejich konzumaci, vlastně zadarmo…

 

Při našich zkušenostech s revolucemi bychom měli vždy, kdy nám někdo nabízí něco revolučního či převratného, zbystřit – a pokud dáte na radu zkušeného, evoluce a postupný progres je sice pomalejší, ale určitě spolehlivější a bezpečnější způsob, jak se pohnout kupředu. V uspořádání společnosti i v učení se jazykům.

 

V úctě váš

Tomáš Hausner
manažer divize PTCE

Jazykové kurzy
LTweb