Slovo na říjen (o kovářově kobyle)

04.10.2010

Vážení návštěvníci, na tomto místě Vám budeme ve zhruba měsíčních intervalech přinášet jakýsi „editorial“ na aktuální i trvalá témata, týkající se jak našeho centra, tak překladatelské a tlumočnické profese obecně.

Když jsem v lednu loňského roku do přímluvy na provizorním webu Překladatelského a tlumočnického centra EUFRAT psal větu o tom, že plná verze našich stránek se na témže místě objeví „v následujících několika týdnech“, ani ve snu by mě nebylo napadlo, že několik může někdy znamenat také něco kolem 100, a co hůř, že se tohoto extrému dočkají právě slibované stránky PTCE; a v době, kdy jsem psal první slova tohoto článku, jsem netušil, že uplyne další blíže nespecifikovaný čas, než je budu moci prostřednictvím aktualit předložit vám - návštěvníkům našich stránek.

Jak říká jedno hezké staré přísloví: Kovářova kobyla a ševcova žena chodí bosy, a protože nemám ani ženu, ani kobylu, které by snášely úděl opomíjených bytostí, odnesly to moje webové stránky. Během roku 2009 a ještě i v prvním čtvrtletí roku současného jsem se kromě zajišťování chodu PTCE jako takového angažoval v mnohých činnostech ve prospěch dalších divizí značky EUFRAT, takže tak nějak... na vlastní web nezbýval čas. Přitom jsem se na něj těšil jako velbloud na oázu. Avšak jak každý dromedár ví, cestou k oáze je třeba projít Soutěskou smrti, Polem vybělených kostí a zažít další podobně povzbudivé epizody, a nezřídka se stává, že ten, kdo jimi bez úhony projde, najde ve studni místo vody písek, škorpiony, písečné blechy a jinou veskrze protivnou havěť.

I naše Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT, které jsem si loni v lednu osedlal, má za sebou více než rok putování Údolím ekonomické recese, kdy klienti odpadávali jako přezrálé fíky, Stezkou druhotné platební neschopnosti, v jejíchž tekutých píscích utonul nejeden korporátní zákazník, a kolikrát jsme na cestě minuli fatu morganu, jevící se z dálky jako šťavnatá zakázka, po přiblížení se však proměnivší v oblak písku zformovaný do posměšného nápisu STORNO - to raději ani nepočítám.

A přesto jsme přežili, a nejen to - podařilo se nám etablovat se jako hráč na trhu překladatelských a tlumočnických služeb, s nímž je třeba počítat nejen v regionálním záběru. Oáza, k níž jsme po roce doputovali, není ještě ta vysněná z pohádek Tisíce a jedné noci, ale není to ani vyschlá studna lemovaná kostrami nešťastníků. Tahle oáza přináší naději, neboť studna není zcela bez vody, fíky na okolních palmách se zatím drží a na obzoru, donedávna zahaleném inkoustovou černí hospodářské recese, začíná svítat. Víme, že tato oáza není cílem naší cesty, ale pouhým zastavením po ročním putování; tím spíš pak věříme, že každá příští přinese více vody, více palem a více nadějí.

Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT si během prvního roku své existence (kterým ovšem navázalo na dřívější aktivity své mateřské Jazykové školy EUFRAT) vybudovalo zdravý základ pro další rozvoj ve všech třech složkách, na kterých každý podobný servis stojí: Stabilizovali jsme portfolio služeb, dovršili první etapu budování sítě spolupracovníků, a co je nejdůležitější - přesvědčili jsme velkou část našich firemních i retailových zákazníků, že do EUFRATu se vyplatí vracet. Za to samozřejmě patří poděkování všem, kdo se na chodu našeho PTCE podílejí a bez nichž by nebylo možné dosáhnout ani této první nadějné oázy, a především našim zákazníkům, kteří dovedou ocenit kvalitní služby a vstřícný přístup.

PTCE tedy po více než půldruhém roce vyráží na další pouť dobře okováno, obuto, napojeno a potěšeno vaší přízní, kterou chápe jako závazek. Věříme, že jeho nově spouštěné a postupně doplňované webové stránky vám budou na naší společné cestě spolehlivým průvodcem, rádcem a pomocníkem.

V úctě váš

Tomáš Hausner
manažer divize PTCE

Jazykové kurzy
LTweb