16. 3. 2023 - Stekání s Markétou Pekarovou Adamovou

Naše paní ředitelka Dana Burešová byla pozvaná na debatu patnácti plzeňských podnikatelek spolu s předsedkyní Poslanecké sněmovny Marketou Pekarovou Adamovou. Setkání se uskutečnilo 16. března 2023 v moderním technologickém parku TechTower Plzeň.
Nechyběla zde ani místostarostka Městského obvodu Plzeň 1 paní Ilona Jehličková. Hlavním tématem diskuze bylo s jakými překážkami se musí podnikatelé potýkat a jak by stát mohl díky úpravě legislativy podnikání ulehčit  Setkaní bylo velmi přínosné.

 

Média
LTweb