4. 2. 2008 – Marketing&Média: Odborná angličtina - chybí systém

4. 2. 2008 – Marketing&Média: Odborná angličtina  - chybí systém

4. 2. 2008 – Marketing&Média: Odborná angličtina  - chybí systém

04/02/2008, zdroj: Marketing a média, Tomáš Hausner
Odborná angličtina - chybí systém
Na českém trhu je mnoho titulů odborné angličtiny, většinou ale britské nebo americké
provenience, které neberou vůbec v potaz naše obchodní a kulturní prostředí. Nabídka se však
mění.
Nedávno si mně můj známý, obchodní ředitel jedné české společnosti, která navázala
spolupráci s podobně orientovanou firmou v Nizozemsku, po návratu z prvního velkého
společného jednání v Rotterdamu postěžoval: "Čtyři roky se učím anglicky. Té jazykovce,
která u nás zajišťuje firemní výuku, nemůžu naprosto nic vytknout. Jenže když jsem přijel do
Nizozemska, došlo mi, že s tím, co umím, vystačím leda tak o přestávce u oběda. Když jsem
skončil svou první prezentaci v angličtině, bylo mi jasné, že to byla katastrofa. Nejvíc jsem se
zapotil při zodpovídání dotazů na věci, které se člověk zkrátka v obecně zaměřených business
kurzech nenaučí. Co bychom teď potřebovali, je kurz nebo spíš kurzy zaměřené na
manažerské dovednosti: jak v angličtině prezentovat, jak telefonovat, jak komunikovat
s účetními a s personalisty v cizině, jak vést jednání atd."
Typické problémy
Dovolím si tvrdit, že příběh tohoto manažera je pro celkovou situaci ve firemní výuce
odborného jazyka symptomatický. Mezi manažery a dalšími profesionály ve firmách se za
posledních deset let postupně vyprofilovaly dvě skupiny. Jedna má již vybudované solidní
základy obecného jazyka a potřebuje se zdokonalit ve specifických jazykových dovednostech,
souvisejících s jejich profesí. Druhou skupinu tvoří "věční začátečníci", které ale čas tlačí
natolik, že by si potřebovali jazyk osvojovat na oborovém základě již od samého počátku
a neztrácet čas mluvením o tématech, která nejsou pro jejich profesní "přežití" nezbytná.
Chybí vhodné učebnice
Na českém trhu ovšem takové učebnice, které by splňovaly všechny uvedené požadavky,
chybí. Každé tuzemské pedagogické nakladatelství si snadno spočítá, že množství oborů
násobeno množstvím jazykových úrovní, to vše porovnáno s velikostí českého trhu, je rovnicí
na první pohled neřešitelnou. Dana Burešová, ředitelka plzeňské jazykové školy Eufrat,
specializující se na firemní výuku, však možné východisko vidí: "Uvítali bychom vytvoření
učebnicové řady, která by obsahovala učebnici společného obchodního či technického
základu, na niž by navazovaly jednotlivé moduly zaměřené na různé manažerské dovednosti
a různé obory. Tak by jazykovka pro každého konkrétního klienta mohla vystavět portfolio
titulů na míru, aby se personalisté učili angličtinu pro personalisty, pracovníci marketingu pro
marketing atd. Navíc by jistě nebylo nezajímavé takovým klientům nabídnout výuku jazyka
od jeho počátečních úrovní již na materiálu, který by zohledňoval jejich pracovní zaměření."
Systém jako řešení
Poptávka po odborných učebnicích, které zohledňují potřeby českých uživatelů, na trhu tedy
jistě je. Přitom ani velká renomovaná britská či americká nakladatelství nemohou dost dobře
takovou poptávku uspokojit, neboť pozadí mateřštiny je v případě odborného jazyka,
a zejména u začátečníků, nezastupitelné. Profesionál ve specifickém oboru bude vždy stavět
svůj komunikační potenciál především na znalosti odborné slovní zásoby; na druhou stranu
tuto slovní zásobu potřebuje korektně a srozumitelně zasazovat do širšího komunikačního
rámce.
Právě o takový přístup se naše nakladatelství pokusilo. Máme zato, že potřeba pozvednout
schopnost našich odborníků efektivně komunikovat se zahraničím je hozenou rukavicí jak
jazykovým školám, tak nakladatelstvím učebnic a v neposlední řadě i firemním specialistům
na vzdělávání.
Autor je vedoucím redaktorem angličtiny Nakladatelství Fraus, s.r.o. 

Média
LTweb