Lektor Eufratu

                                                         

Naši lektoři jsou základním stavebním kamenem celé naší firmy, proto se jim snažíme vytvářet ty nejlepší pracovní podmínky. Všichni naši lektoři mohou bezplatně využívat naši bohatou knihovnu, kterou pravidelně doplňujeme o nové tituly. Mají k dispozici lektorskou místnost s počítači a připojením na internet, občerstvení, kopírku a to vše v centru města, několik minut od Náměstí Republiky v designově řešených prostorách školy.

Pro lektory pořádáme několik neformálních setkání během roku, pravidelná metodická školení a workshopy. Součástí profesního růstu našich lektorů jsou i pravidelné observace v hodinách, jejichž výstup je následně s lektory konzultován. Pro EUFRAT pracuje řada rodilých mluvčích, jejichž přítomnost a zkušenosti jsou přínosem i pro mnohé české lektory.
 
S každým lektorem uzavíráme rámcovou smlouvu, která přesně vymezuje vzájemné povinnosti a stanoví také výši odměny. Ta se skládá z pevné složky, k níž se připočítavají pohyblivé příplatky za dosaženou kvalifikaci, délku praxe, velikost úvazku a další kritéria, která s vámi proberou příslušní metodici při nastavování smlouvy.
                                  

Máte-li zájem pro nás pracovat jako lektor/lektorka, zašlete svůj životopis na příslušný e-mail našich metodiků:

Anglický jazyk: Mgr. Radek Horňák / radek.hornak@eufrat.cz
Ostatní jazyky: Mgr. Markéta Mlnařík / marketa.mlnarik@eufrat.cz

Vaše údaje budou zařazeny do naší databáze a v okamžiku, kdy budeme hledat nového lektora/lektorku, vás budeme obratem kontaktovat s pozváním na osobní pohovor.

Kariéra
LTweb