Informace o německých zkouškách

Co je to Rakouský jazykový diplom?

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Rakouský jazykový diplom) je mezinárodně a doživotně platné osvědčení o zkoušce z německého jazyka, které podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (SERR) popisuje úroveň dovedností v německém jazyce. 

Každý rok se zkouškám ÖSD podrobuje kolem 100 000 lidí ve více než čtyřech stovkách zkušebních centrech po celém světě.  ÖSD nabízí 9 různých zkoušek pro 6 úrovní A1 - C2. Každá z těchto zkoušek zahrnuje čtení, poslech, psaní a mluvení. 

Přihlásit na zkoušku se můžete zde.

 

 

Co získáte složením zkoušky?

Přínosem není jen vlastní složení zkoušky, ale již příprava na ni. Ta totiž do vašich dosud možná chaotických (a tudíž neúspěšných) pokusů o osvojení němčiny vnese systém a řád. Tím, že máte před sebou jasný a konkrétní cíl (chci uspět u zkoušky), se stáváte sami sobě motivací. Složením zkoušky pak významně roste vaše přidaná hodnota a tím i cena na trhu práce; jste-li student, pak šance dostat se tam, kam chcete.

Složení zkoušky otevírá cestu na trh práce v německy mluvících zemích pro lékaře, zdravotní sestry a další povolání, otevírá přístup na univerzity (16 hlavních univerzit v Rakousku, 29 v Německu, 4 ve Švýcarsku a 1 univerzita v Itálii), je podmínkou pro získání občanství nebo povolení k trvalému pobytu v některých německy mluvících zemích.

V rámci české státní správy je zkouška zařazena do seznamu státem uznávaných zkoušek.

 

Přehled vypsaných termínů

 

Jak zkouška probíhá?

  • Výběr zkoušky - zkoušky jsou rozděleny do skupin dle úrovní SERR a také dle věku. Pokud si nejste jisti, kontaktujte našeho metodika, rád Vám poradí.
  • Poté vyplníte přihlášku a uhradíte poplatek.
  • Pokud si budete přát, zúčastníte se skupinového přípravného kurzu a nebo individuálního přípravného kurzu.
  • V týdnu před zkouškou dostanete informaci o místě a času konání zkoušky. 
  • Před zkouškou zkontrolujeme Vaši tototožnost a odvedeme Vás ke zkoušce do zkušební místnosti - zde vyplníte do formuláře údaje o své osobě a vypracujete část zkoušky čtení, poslech a psaní. Po přestávce následuje ústní zkouška
  • Výsledky se dozvíte nejpozději 2 týdny po konání zkoušky.
  • Pokud budete úspěšní, vyzvednete si certifikát ÖSD buď osobně nebo Vám ho zašleme poštou. Certifikáty jsou k dispozici obvykle měsíc po konání zkoušky.
Jméno: *
Příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
Mám zájem o:

Proč skládat zkoušky v EUFRATU?

Naše zkušební centrum patří mezi 400 zkušebních center ÖSD na světě a nabízí nadstandardní služby:

- přípravné kurzy ke složení zkoušky
- zkoušky nanečisto
- profesionální poradenství
- možnost složit všechny části zkoušky v jeden den
- možnost zajistit zvláštní termín pro skupiny

Jazykové zkoušky
LTweb