Typy a jazykové úrovně zkoušek

Typy a jazykové úrovně zkoušek

Typy zkoušek

Většina zkoušek Cambridge Assessment English jsou nyní k dispozici ve dvou formátech: paper-based a computer-based.

Paper-based zkoušky (PB)

Jedná se o tradiční metodu skládání Cambridgeských zkoušek, kdy tužkou vyplňujete správné odpovědi do tzv. answer sheetů (odpovědních archů). Ty jsou pak zaslány do Cambridge, kde jsou elektronicky zpracovány a ohodnoceny.

Computer-based zkoušky (CB)

V poslední době se rozšiřuje nová možnost složení Cambridgeských zkoušek na počítači v online režimu. Takto absolvovaná zkouška má stejnou váhu jako paper-based test a po složení zkoušky získáte stejný certifikát jako u tradičních PB zkoušek. CB zkoušky mají stejné části jako paper-based zkoušky, ale kromě ústní části se všechny další části skládají prostřednictvím PC v místě konání zkoušky. Obsah zkoušek podle jednotlivých úrovní SERR je identický, obsahuje stejné části a je stejně náročný jako u PB zkoušek.

Jaké jsou hlavní výhody CB zkoušek?

  • Přihlášení k těmto zkouškám je možné až 10 dní před konáním zkoušek (u PB zkoušek je to minimálně 7 týdnů před skládáním zkoušek).
  • Rychlejší přístup k výsledkům, které jsou k nahlédnutí online již 2-3 týdny po konání zkoušek (u PB zkoušek je to 5–7 týdnů).
  • Pro mnoho kandidátů je v dnešní době klávesnice a myš uživatelsky příjemnější než tužka a papír.
  • Kandidáti mohou během celé zkoušky své odpovědi upravovat či měnit.
  • K poslechové části má každý kandidát svá sluchátka, což znamená, že si hlasitost může upravit dle své vlastní potřeby a odpadají tak jakékoliv nepříjemnosti, které mohou nastat při tradičních zkouškách konaných v ne zcela optimálních podmínkách (např. ruchy zvenku i uvnitř místnosti, zkreslení reproduktorů přehrávače, ozvěna atd.).
  • Na obrazovce PC, na němž kandidát zkoušku skládá, je digitálně odpočítáván čas tak, aby studenti měli možnost si rozvrhnout zkoušku co nejefektivněji.
  • CB zkoušky jsou zabezpečeny nejmodernější kódovací metodou a použitím screen lock SW (program proti neoprávněným zásahům do zpracovávaného testu).

Typy zkoušek, které můžete skládat v Jazykové škole EUFRAT

Úroveň dle SERR Obecná AJ Obchodní AJ Zkoušky pro děti
C2 C2 Proficiency (CPE)      
C1 C1 Advanced (CAE) C1 Business Higher (BEC Higher)    
B2 B2 First (FCE) B2 Business Vantage (BEC Vantage) B2 First for Schools (FCE)  
B1 B1 Preliminary (PET) B1 Business Preliminary (BEC Preliminary) B1 Preliminary for Schools (PET)      
A2 A2 Key (KET)   A2 Key for Schools (KET) A2 Flyers (YLE Flyers)
A1       A1 Movers (YLE Movers)
        Pre A1 Starters (YLE Starters)
Jazykové zkoušky
LTweb