Informace o Cambridge zkouškách

Velmi stručně řečeno, Cambridgeské zkoušky představují bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější systém testování komunikačních schopností v angličtině. Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie, mapují celou škálu úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) od A1 až po C2, testují obecný jazyk i jazyk světa obchodu. Každoročně se k těmto zkouškám registrují více než 3 milióny lidí ve 130 zemích světa.

 

Co získáte složením zkoušky?

Přínosem není jen vlastní složení zkoušky, ale již příprava na ni. Ta totiž do vašich pokusů o osvojení angličtiny vnese systém a řád. Tím, že máte před sebou jasný a konkrétní cíl (chci uspět u zkoušky), se stáváte sami sobě motivací. Složením zkoušky pak významně roste vaše přidaná hodnota a tím i cena na trhu práce; jste-li student, pak šance dostat se tam, kam chcete.

Databázi instistitucí a zaměstanavatelů, kteří oficiálně uznávají zkoušky Cambridge nalezente zde. Je však mnoho dalších institucí a firem, které přihlédnou k vaší složené zkoušce v životopise či při přijímacích zkouškách, které nejsou uvedeny v této oficiální databázi. 

 

Zkouška místo maturity

Dle nové vyhlášky MŠMT ze dne 14 .10. 2020 lze nyní maturitu z cizího jazyka nahradit standardizovanou zkouškou.

  • Student může jednu zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka jazykovým certifikátem dle seznamu zkoušek každoročně zveřejňovaných MŠMT (dle §81odst. 7 školského zákona).
  • Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. 

EUFRAT Group je akreditovaným centrem standardizovaných zkoušek Cambridge z anglického jazyka a Rakouského jazykového diplomu ÖSD z německého jazyka a tak si svoji "maturitu" můžete udělat u nás s předstihem.

Nabízíme vám přípravné kurzy ke zkouškám, které jsou určeny přímo maturantům. 

Zkoušku si můžete vybrat zde.

 

Jak zkouška probíhá?

1. Výběr zkoušky

  • Zkoušky jsou rozděleny do skupin dle úrovní SERR a také dle věku.
  • V případě, že si nejste jisti, pro kterou zkoušku jste jazykově způsobilí, kontaktujte nás.

2. Přihlášení

  • Na zkoušku se přihlásíte zde.

3. Rozvrh

  • Cca týden před konáním zkoušky Vám přijde email generovaný z databáze cambridgeenglishonline.org s tzv. „Confirmation of Entry“, kde je uveden přesný časový rozvrh zkoušky, místo konání a další podrobné a důležité informace ke zkoušce. Pokud Vám tento email v uvedeném termínu nepřišel, neprodleně nás prosím kontaktujte.

4. Zkouška ústní

  • Tato část zkoušky se často koná ve stejný den, jako zkouška psaná, někdy jsme však nuceni z důvodu kapacity naplánovat ústní část zkoušky na jiný den, většinou 1 den předcházející zkoušce. Pokud k nám jedete z daleka a zkouška ve dvou dnech je pro vás komplikací, prosím, uveďte své přání skládat všechny části ve stejný den do poznámky klienta při přihlašování.

5. Zkouška psaná

  • Tato část zkoušky se koná vždy v oficiální termín zkoušky, a to buď v dopoledních, popř. odpoledních hodinách. Přesný rozvrh a místo konání zkoušky je uveden v dokumentu „Confirmation of Entry“, který obdržíte emailem z databáze cambridgeenglishonline.org po zaregistrování ke zkoušce. UPOZORNĚNÍ: čas začátku zkoušky a místo konání uvedené při přihlašování jsou orientační, dle kapacity a počtu účastníků se mohou měnit. Rezervujte si tedy ideálně celý den. 

6. Výsledky

  • Výsledky jsou uveřejněny na mezinárodním webu Cambridge Assessment English, kam se v daný termín -  2 týdny po konání digital zkoušky a 4 týdny po konání paper based zkoušky (přesný termín naleznete na svém „Confirmation of Entry“, které obdržíte společně s rozvrhem zkoušky) přihlásíte svým unikátním číslem a přiděleným heslem. Zde se dozvíte jak podrobné výsledky o tom, jaké procentuální úspěšnosti jste dosáhli v jednotlivých částí textu, tak celkové skóre ze zkoušky. Výsledek v tomto formátu se nazývá „Statement of Results“ a v případě, že nutně potřebujete doložit úspěšné složení zkoušky dříve než obdržíte certifikát, můžeme tento „Statement of Results“ opatřit razítkem centra a potvrzením o úspěšném složení zkoušky. Pokud si přejete vystavit „Statement of Results“kontaktujte nás.

7. Certifikát

  • Certifikát je odesílán z Cambridge 2-3 týdny po zveřejnění výsledků. Tento bude zaslán na adresu centra Jazykové školy EUFRAT a my Vás poté budeme emailem informovat o tom, že si certifikát můžete u nás vyzvednout. K osobnímu vyzvednutí je pak potřeba průkaz totožnosti.  Certifikát u nás může vyzvednout i Vámi pověřená osoba, bude k tomu však potřebovat svůj občanský průkaz a buď plnou moc od Vás, nebo nám zaslaný email z adresy, kterou jste uvedli při registraci. 

 

 

 

 

Jazykové zkoušky
LTweb