Reference překladatelských a tlumočnických služeb

Západočeská galerie

Velmi profesionální přístup k překladatelské práci se opírá o široké a spolehlivé vzdělanostní zázemí, které je pro překlady textů z humanitních vědních oborů zcela nezbytné.

Mgr. Petr Jindra, odborný zástupce ředitele, Západočeská galerie v Plzni

Národní památkový ústav

Váš překlad v knize krásně funguje. Od začátku mi šlo o to, aby výzkum mohl vyjít i v cizím jazyce. Těším se, že angličtinu společně vybojujeme.

Mgr. Ivo Habán, Ph.D., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Applycon

Kvalita a především i rychlost Vašich služeb nám úspěšně pomohla řešit ne vždy jednoduché případy v zahraničí.

Ing. Milan Baxa, ředitel společnosti Applycon s. r. o.

DARUMA

Oceňujeme pružnost a rychlost při zpracování zakázek, spočívajících v korekturách textu, který nám dodá zákazník, a jeho namluvení pro účely zvukových informačních průvodců.

Vladimír Baloun, realizační oddělení DARUMA spol. s r. o.

Museum Kampa

Jste nejlepší.

Anna Langerová, produkční výstav Musea Kampa

Univerzita Karlova

Velmi Vám děkujeme a spolupráci na překladu. Překlad prošel ještě u nás revizí a byl to nejlepší překlad za dlouhou dobu. Velmi rádi s Vámi budeme spolupracovat i nadále.

PhDr. Mgr. Jana Peroutková, oddělení vnějších vztahů, rektorát Univerzity Karlovy v Praze

FC Viktoria Plzeň

PTCE můžeme na základě našich zkušeností hodnotit v oblasti překladů a tlumočení jako plně profesionální společnost a spolupráci s tímto dodavatelem překladatelských a tlumočnických služeb můžeme vřele doporučit.

Mgr. Pavel Pillár, PR manager FC Viktoria Plzeň

Lékařská fakulta UK

Rád bych za kolektiv autorů knihy „Experimental Surgery“ poděkoval všem překladatelům i dalším pracovníkům EUFRAT Group Bylo dosaženo vysoké úrovně překladu a bylo zajištěno, že jazyk publikace bude srozumitelný široké odborné veřejnosti.

MUDr. Václav Liška, Ph.D., Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Západočeská univerzita

Těší mne, že jsem ve všech případech mohl vámi poskytované služby hodnotit jako výborné. Snad ještě významnější je odezva z nakladatelství Lexington Books (US), které k překladu nevzneslo jedinou připomínku.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni

Scala Arts & Heritage Publishers

Scala has worked with EUFRAT on complex translation projects from English to Czech and Czech to English. We have been consistently impressed with the sensitivity and diligence with which they go about their work, and the results have been impeccable.

Neil Titman, Director of Business Development, Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., London, UK

Husitské muzeum

Můžeme vřele doporučit EUFRAT jako dodavatele kvalitních překladatelských služeb pro produkty s nároky trvalé kvality (stálé expozice a výstavy, publikace).

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel Husitského muzea v Táboře

Frye Art Museum

I am pleased to inform you that the exhibition Gabriel von Max: Be-tailed Cousins and Phantasms of the Soul opened at the Frye Art Mseum to a resoundingly positive response on July 8th, 2011. I would like to express our deep appreciation for your most generous support.

Jo-Anne Birnie Danzker, Director

 

Informace o způsobu získávání a výběru referencí najdete na stránce Dokumenty.

Reference
LTweb