němčina - 1. část

1. Kde můžete vidět tabulku s takovýmto nápisem?

Kühl aufbewahren

2. Doplňte do věty správný slovesný tvar:

Er (dürfen) mich besuchen.

3. Doplňte do věty správnou předložku (možné odpovědi zahrnují i žádnou předložku; v takovém případě vložte „X“):

Ich bin krank. Ich bleibe heute Hause.

4. - 7. Doplňte do následujícího textu správná slova (případně „prázdnou“ volbu):

Unsere Familie ist nicht groß. Meine Mutter Helga ist Schauspielerin 4 Beruf und mein Vater Joseph arbeitet 5 Jurist. Ich habe 6 Bruder. Er heißt Herrman und 7 Hobbys sind Fußball und Filme.

4. 5. 6. 7.

8. Změňte slovo v závorce tak, aby odpovídalo všemi gramatickými kategoriemi vynechanému místu ve větě (nové slovo může představovat zcela jiný slovní druh, nebo může být složeninou; vždy se ale jedná pouze o JEDNO SLOVO):

Rufst du (ich) heute an?

Testy pro veřejnost

Testovací rozhraní Jazykové školy EUFRAT.

Vyhodnocení testu bude zobrazeno po jeho dokončení.

Na test doporučujeme vyhradit si cca 30 minut.

 

Mějte na paměti:

  • U zaškrtávacích odpovědí je vždy jedna možnost správná; to mimo jiné znamená, že neexistuje případ, kdy by v nabídce možností nebyla ani jedna správná.
  • U doplňovacích odpovědí je třeba vpisovat správné znění odpovědi. Překlep bude vyhodnocen jako chybná odpověď.
  • Apostrof vkládejte nejlépe klávesovou zkratkou Alt+0146, avšak jiný způsob vložení nebude považován za chybu.
  • Používáním slovníku, Googlu a jiných nápověd můžete vylepšit své skóre, ale získáte tím zkreslenou představu o své skutečné jazykové úrovni.
  • Mezi jednotlivými stránkami testu nelze volně přecházet (dochází ke ztrátě zadaných odpovědí nebo k ukončení testu).

 

LTweb