angličtina - 1. část

1. Kde můžete vidět tabulku s takovýmto nápisem?

KEEP IN A COLD PLACE

2. Doplňte do věty správný slovesný tvar:

He (go) to work by bus.

3. Doplňte do věty správnou předložku (možné odpovědi zahrnují i žádnou předložku; v takovém případě vložte „X“):

I feel sick. I’m staying home today.

4. - 7. Doplňte do následujícího textu správná slova (případně „prázdnou“ volbu):

I have one brother and one sister. My brother is 4 than me. He is interested in cars 5. He looks 6 information about cars in magazines and on the Internet. On the other hand, my sister doesn’t know 7 about cars.

4. 5. 6. 7.

8. Změňte slovo v závorce tak, aby odpovídalo všemi gramatickými kategoriemi vynechanému místu ve větě (nové slovo může představovat zcela jiný slovní druh, nebo může být složeninou; vždy se ale jedná pouze o JEDNO SLOVO):

The sun is (shine) today again.

Testy pro veřejnost

Testovací rozhraní Jazykové školy EUFRAT.

Vyhodnocení testu bude zobrazeno po jeho dokončení.

Na test doporučujeme vyhradit si cca 30 minut.

 

Mějte na paměti:

  • U zaškrtávacích odpovědí je vždy jedna možnost správná; to mimo jiné znamená, že neexistuje případ, kdy by v nabídce možností nebyla ani jedna správná.
  • U doplňovacích odpovědí je třeba vpisovat správné znění odpovědi. Překlep bude vyhodnocen jako chybná odpověď.
  • Apostrof vkládejte nejlépe klávesovou zkratkou Alt+0146, avšak jiný způsob vložení nebude považován za chybu.
  • Používáním slovníku, Googlu a jiných nápověd můžete vylepšit své skóre, ale získáte tím zkreslenou představu o své skutečné jazykové úrovni.
  • Mezi jednotlivými stránkami testu nelze volně přecházet (dochází ke ztrátě zadaných odpovědí nebo k ukončení testu).

 

LTweb