Výběr testu

Pokud máte zájem o naše kurzy pro veřejnost a nejste jisti svou jazykovou úrovní v daném jazyce, doporučujeme Vám absolvovat náš diagnostický a rozřazovací test. Před jeho spuštěním si přečtěte následující doporučení a informace:

  • Otázky v testech jsou řazeny vzestupně podle náročnosti a jazykové úrovně, vyplňujte je proto postupně a nepřeskakujte. Používáním slovníků a dalších pomůcek se sice můžete dobrat lepšího skóre, ale pokud chcete získat nezkreslenou představu o své jazykové úrovni, byli byste jejich použitím sami proti sobě.
  • Testové rozhraní je intuitivní, pouze je třeba mít na paměti, že u otázek, které vyžadují doplnění správné odpovědi vepsáním slova či slov do textového pole, je třeba vyvarovat se překlepů, které jsou vyhodnocovány jako chybná odpověď. Na vyplnění testu si vyhraďte cca 30 minut.
  • Test pro Vás končí v okamžiku, kdy se na obrazovce objeví registrační formulář. Po jeho vyplnění a odeslání se zobrazí Váš výsledek, který se zároveň odešle na mail uvedený při registraci. Kromě toho se Vám zobrazí doporučené kurzy, které odpovídají výsledku Vašeho testování a dalším údajům uvedeným v registračním formuláři.

Vyberte si prosím, jaký jazyk chcete otestovat:

Testy pro veřejnost

Testovací rozhraní Jazykové školy EUFRAT.

Vyhodnocení testu bude zobrazeno po jeho dokončení.

Na test doporučujeme vyhradit si cca 30 minut.

 

Mějte na paměti:

  • U zaškrtávacích odpovědí je vždy nejvýše jedna možnost správná; to mimo jiné znamená, že neexistuje případ, kdy by v nabídce možností nebyla ani jedna správná.
  • U doplňovacích odpovědí je třeba vpisovat správné znění odpovědi. Překlep bude vyhodnocen jako chybná odpověď.
  • Apostrof vkládejte nejlépe klávesovou zkratkou Alt+0146, avšak jiný způsob vložení nebude považován za chybu.
  • Používáním slovníku, Googlu a jiných nápověd můžete vylepšit své skóre, ale získáte tím zkreslenou představu o své skutečné jazykové úrovni.
  • Mezi jednotlivými stránkami testu nelze volně přecházet (dochází ke ztrátě zadaných odpovědí nebo k ukončení testu).
     

 

 

 

 

LTweb