Danny T.

Danny T.

Vzdělání a praxe: ZŠ A ZUŠ Karlovy Vary, v současnosti student konzervatoře v oboru Muzikálový zpěv s výborným prospěchem. Už od školky hra na violoncello s několikanásobnými úspěchy na celostátních soutěžích, sólových i komorních – později studium na konzervatoři. Na základní umělecké škole studium sólového zpěvu, člen pěveckého sboru, školního orchestru, folklórního souboru a několika dalších komorních souborů. Skvělá zkušenost v souhře, spolupráci a komunikaci s ostatními. 

Dovednosti: hra na violoncello, zpěv, základy scénického tance, základy herectví, základy hry na klavír

V Eufratu od: března 2021
Učí: zpěv, hudební nauka, dějiny hudby

 

 

Jak vyučuji

  • Zoom
  • Skype
  • Google Hangouts
  • What's Up
  • on-line

Interview

Co tě přivedlo do EUFRATu? Zájem o práci s dětmi a rozvíjení jejich muzikality.

V čem podle tebe spočívá poslání lektora jazyků? Vzbudit ve studentovi zájem o učení.

Co by o tobě řekli tví studenti? Že je hodiny se mnou baví, jsou pro ně srozumitelné a dokážou se u nich uvolnit a odreagovat.

Jak bys ty sám popsal svoje studenty? Mají zájem se naučit něco nového a motivaci posouvat se vpřed.

Co by si měli studenti z Tvých hodin odnést? Radost a lásku k sobě a k hudbě.

Co je podle Tebe nejlepší na EUFRATu? Že v těchto nelehkých časech dokáže lidem pomáhat i přes počítač

Co bys vzkázal svým budoucím studentům? Nebojte se! Zpívat může každý… a měl by! U zpěvu se totiž člověk uvolní, rozradostní, přesune svou mysl trochu jiným směrem, a to je podle mě v této době (a ne jen v ní) velice užitečné.

 

A ještě telegraficky:

Kniha: Nesnesitelná lehkost bytí (M. Kundera)                                     
Film: Pokojný bojovník                                    
Hudební skupina / album: Coldplay – Everyday Life     
Moře nebo hory: Obojí            
Léto nebo zima: V létě zima a v zimě léto                    
Pes nebo kočka: Určitě pes

Danny T.
Ostatní kurzy
LTweb