Zkoušky pro děti

ÖSD KID A1

Zkouška ÖSD KID A1 prověřuje základní jazykové kompetence dětí a mládeže v oblasti soukromého života, ve škole a v běžných situacích, ve kterých se mohou ocitnout děti a mládež. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení, důraz je na této úrovni kladen na porozumění.

Věk kandidátů: od 10 let

 

ÖSD KID A2

Zkouška ÖSD KID A2 prověřuje základní jazykové kompetence dětí a mládeže v jednoduchých, rutinních situacích soukromého života, ve kterých se jedná o výměnu obvyklých informací. Jde především o hodnocení schopnosti psát jednoduché dopisy, porozumět krátké a jednoduché zprávě nebo příběhu v časopise, v knize, v rádiu, resp. na kazetě. Dále se hodnotí schopnost používat německý jazyk na cestách, při nakupování, při setkání s dalšími dětmi, při vyplňování důležitých formulářů, atd. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení, důraz je na této úrovni kladen na porozumění.

Věk kandidátů: od 10 let

 

ÖSD Zertifikat B1 für Jugendliche

Zkouška ÖSD Zertifikat B1 für Jugendliche se shoduje se zkouškou ÖSD Zertifikat B1 a liší se pouze tématy, která jsou přizpůsobena věku kandidátů. Prověřuje schopnost samostatně používat jazykové dovednosti v běžných denních situacích, ve kterých se jedná o důvěrně známá témata a o oblasti vlastních zájmů. Těžištěm je schopnost porozumění a také se hodnotí formální správnost projevu.

Věk kandidátů: od 12 let

 

ÖSD Zertifikat B2 für Jugendliche

Zkouška ÖSD Zertifikat B2 für Jugendliche se shoduje se zkouškou ÖSD Zertifikat B2 a liší se pouze tématy, která jsou přizpůsobena věku kandidátů. Prověřuje jazykové dovednosti v komunikačních situacích vycházejících nejen z osobního, ale také částečně veřejného a pracovního života. Tato zkouška má prokázat jazykovou kompetenci v komunikačních situacích, které zasahují jak do privátní, tak částečně i do veřejné stejně jako pracovní oblasti. Zde se může jednat o porozumění odborné slovní zásoby, odpovídající zaměření mluvčího. Zkouška ÖSD Zertifikat B2 může pro některé rakouské vysoké školy sloužit jako doklad o dosažených jazykových znalostech dostačujících pro přijetí ke studiu. 

Věk kandidátů: od 14 let

 

ÖSD Zertifikat C1 für Jugendliche

Zkouška ÖSD Zertifikat C1 für Jugendliche se shoduje se zkouškou ÖSD Zertifikat C1 a liší se pouze tématy, která jsou přizpůsobena věku kandidátů. Prověřuje celkovou jazykovou kompetenci v nejrůznějších situacích společenského i pracovního života. Tato zkouška dokazuje jazykovou kompetenci, která se vyznačuje vysokou správností vyjadřování a přesným zaměřením na specifičnost různých komunikačních situací. Zkouška ÖSD Zertifikat C1 je určena především pro ty, kteří chtějí studovat na některé z univerzit v německy hovořících zemích

Věk kandidátů: od 14 let

 

Mám zájem nebo dotaz

Kontaktujte nás pro více podrobností nebo s předběžným zájmem, pokud termíny ještě nebyly vypsané:

Jméno: *
Příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
Mám zájem o:
Jazykové zkoušky
LTweb