Zkouška místo maturity

Dle nové vyhlášky MŠMT ze dne 14.10.2020 lze nyní maturitu z cizího jazyka nahradit standardizovanou zkouškou.

  • Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. 
  • Výsledky zkoušky obdržíte nejpozději 2 týdny po konání zkoušky. Diplom obdržíte cca. měsíc po konání zkoušky. (Diplomy se tisknou centrálně v Rakousku pro celý svět.)
  • Studentům středních škol doporučujeme variantu "für Jugendliche", která reflektuje slovní zásobu mladých studentů německého jazyka.

EUFRAT Group je akreditovaným centrem standardizovaných zkoušek Cambridge z anglického jazyka a Rakouského jazykového diplomu ÖSD z německého jazyka a tak si svoji "maturitu" můžete udělat u nás s předstihem.

Nabízíme vám přípravné kurzy ke zkouškám, které jsou určeny přímo maturantům. 

Zkoušku si můžete vybrat zde.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Markétu Mlnařík: marketa.mlnarik@eufrat.cz, tel. 774 259 136.

Jazykové zkoušky
LTweb