Typy zkoušek

Rakouský jazykový diplom nabízí následující typy zkoušek pro všechny:
 

  • ÖSD A1 Grundstufe Deutsch 1
Zkouška A1 Grundstufe Deutsch 1 prověřuje schopnost základní komunikace v běžných situacích každodenního života. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení. Těžištěm je schopnost porozumění, která je základem komunikace.

 

  • ÖSD A2 Grundstufe Deutsch 2
Zkouška A2 Grundstufe Deutsch 2 prověřuje schopnost základní komunikace v jednoduchých, rutinních situacích soukromého i pracovního života, ve kterých se jedná o výměnu obvyklých informací. Zkouška na základním stupni představuje doklad o jazykové kompetenci při činnostech a povoláních, kde postačuje schopnost komunikace na elementární úrovni.

 

  • ÖSD B1 Zertifikat Deutsch
Zkouška B1 Zertifikat Deutsch prověřuje schopnost samostatně používat jazykové dovednosti v běžných denních i  pracovních situacích, ve kterých se jedná o důvěrně známá témata a o oblasti vlastních zájmů. Těžištěm je schopnost porozumění a také se hodnotí formální správnost projevu. Zkouška je dostatečným dokladem znalosti němčiny na pracovním trhu a zvyšuje šance na lepší pracovní uplatnění kandidátů.

U zkoušky B1 je nyní možné vykonat jednotlivé části (Čtení, Poslech, Psaní, Mluvení) zvlášť a nezávisle na sobě. Na jednom termínu je tak možné skládat libovolný počet částí zkoušky v jakékoliv kombinaci.
 
  • ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch
Zkouška B2 Mittelstufe Deutsch prověřuje jazykové dovednosti v komunikačních situacích vycházejících nejen z osobního, ale také částečně veřejného a pracovního života. Tato zkouška má prokázat jazykovou kompetenci v komunikačních situacích, které zasahují jak do privátní, tak částečně i do veřejné stejně jako pracovní oblasti. Zde se může jednat o porozumění odborné slovní zásoby, odpovídající zaměření mluvčího. Zkouška B2 Mittelstufe Deutsch může pro některé rakouské vysoké školy sloužit jako doklad o dosažených jazykových znalostech dostačujících pro přijetí ke studiu. 

 

  • ÖSD C1 Oberstufe Deutsch
Zkouška C1 Oberstufe Deutsch prověřuje celkovou jazykovou kompetenci v nejrůznějších situacích společenského i pracovního života. Tato zkouška dokazuje jazykovou kompetenci, která se vyznačuje vysokou správností vyjadřování a přesným zaměřením na specifičnost různých komunikačních situací. Zkouška C1 Oberstufe Deutsch je určena především pro ty, kteří chtějí studovat na některé z univerzit v německy hovořících zemích.
 
  • ÖSD C2 Wirtschaftssprache Deutsch  
Tato zkouška, která je připravovaná ve spolupráci s Rakouskou hospodářskou komorou, předpokládá kromě vysoké jazykové úrovně (ÖSD C1 Oberstufe) i odborné jazykové znalosti v hospodářské oblasti. Zkouška C2 Wirtschaftssprache Deutsch prověřuje nejen všeobecnou, ale také odbornou jazykovou kompetenci v oblasti hospodářské problematiky a pracovního života, při čemž je kladen důraz na vysokou úroveň vyjadřování a přiměřené reagování na specifičnost různých komunikačních situací. Zkouška představuje výhody pro osoby, které chtějí využít znalosti německého jazyka v zaměstnání s hospodářským zaměřením, případně které chtějí studovat obory s podobným zaměřením a získat tak dodatečnou kvalifikaci.
 


 
Zkoušky pro děti a mládež:
 

  • ÖSD A1 KID 1
Zkouška ÖSD KID1 prověřuje základní jazykové kompetence dětí a mládeže v oblasti soukromého života, ve škole a v běžných situacích, ve kterých se mohou ocitnout děti a mládež. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení, důraz je na této úrovni kladen na porozumění.

 
Věk kandidátů: 10-14 let
 
 

  • ÖSD A2 KID 2
Zkouška ÖSD KID2 prověřuje základní jazykové kompetence dětí a mládeže v jednoduchých, rutinních situacích soukromého života, ve kterých se jedná o výměnu obvyklých informací. Jde především o hodnocení schopnosti psát jednoduché dopisy, porozumět krátké a jednoduché zprávě nebo příběhu v časopise, v knize, v rádiu, resp. na kazetě. Dále se hodnotí schopnost používat německý jazyk na cestách, při nakupování, při setkání s dalšími dětmi, při vyplňování důležitých formulářů, atd. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení, důraz je na této úrovni kladen na porozumění.
 

Věk kandidátů: 10-14 let

 

  • ÖSD B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj)
Zkouška B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche se shoduje se zkouškou B1 Zertifikat Deutsch a liší se pouze tématy, která jsou přizpůsobena věku kandidátů. Prověřuje schopnost samostatně používat jazykové dovednosti v běžných denních situacích, ve kterých se jedná o důvěrně známá témata a o oblasti vlastních zájmů. Těžištěm je schopnost porozumění a také se hodnotí formální správnost projevu.

 
Věk kandidátů: 12-16 let

Jazykové zkoušky
LTweb