Typy zkoušek pro dospělé

Rakouský jazykový diplom nabízí následující typy zkoušek pro dospělé:
 

  • ÖSD Zertifikat A1
Zkouška ÖSD Zertifikat A1 prověřuje schopnost základní komunikace v běžných situacích každodenního života. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení. Těžištěm je schopnost porozumění, která je základem komunikace.
  • ÖSD Zertifikat A2
Zkouška ÖSD Zertifikat A2 prověřuje schopnost základní komunikace v jednoduchých, rutinních situacích soukromého i pracovního života, ve kterých se jedná o výměnu obvyklých informací. Zkouška na základním stupni představuje doklad o jazykové kompetenci při činnostech a povoláních, kde postačuje schopnost komunikace na elementární úrovni.
  • ÖSD Zertifikat B1
Zkouška ÖSD Zertifikat B1 prověřuje schopnost samostatně používat jazykové dovednosti v běžných denních i  pracovních situacích, ve kterých se jedná o důvěrně známá témata a o oblasti vlastních zájmů. Těžištěm je schopnost porozumění a také se hodnotí formální správnost projevu. Zkouška je dostatečným dokladem znalosti němčiny na pracovním trhu a zvyšuje šance na lepší pracovní uplatnění kandidátů.

U zkoušky B1 je nyní možné vykonat jednotlivé části (Čtení, Poslech, Psaní, Mluvení) zvlášť a nezávisle na sobě. Na jednom termínu je tak možné skládat libovolný počet částí zkoušky v jakékoliv kombinaci.
  • ÖSD Zertifikat B2
Zkouška ÖSD Zertifikat B2 prověřuje jazykové dovednosti v komunikačních situacích vycházejících nejen z osobního, ale také částečně veřejného a pracovního života. Tato zkouška má prokázat jazykovou kompetenci v komunikačních situacích, které zasahují jak do privátní, tak částečně i do veřejné stejně jako pracovní oblasti. Zde se může jednat o porozumění odborné slovní zásoby, odpovídající zaměření mluvčího. Zkouška ÖSD Zertifikat B2 může pro některé rakouské vysoké školy sloužit jako doklad o dosažených jazykových znalostech dostačujících pro přijetí ke studiu. 
  • ÖSD Zertifikat C1
Zkouška ÖSD Zertifikat C1 prověřuje celkovou jazykovou kompetenci v nejrůznějších situacích společenského i pracovního života. Tato zkouška dokazuje jazykovou kompetenci, která se vyznačuje vysokou správností vyjadřování a přesným zaměřením na specifičnost různých komunikačních situací. Zkouška ÖSD Zertifikat C1 je určena především pro ty, kteří chtějí studovat na některé z univerzit v německy hovořících zemích.
  • ÖSD Zertifikat C2

Zkouška ÖSD Zertifikat C2 ověřuje jazykové reakce v komplexních pracovních a společenských souvislostech. Pro složení zkoušky je nutné umět rychle reagovat v nejrůznějších situacích osobního i pracovního života. Uchazeč musí být schopen zvládat komunikaci na odborné téma. Hodnoticími kritérii jsou vysoká míra přesnosti, správnosti a vhodnosti užitých výrazů v dané situaci.

  • ÖSD Zertifikat C2 Wirtschaftssprache Deutsch  
Tato zkouška, která je připravovaná ve spolupráci s Rakouskou hospodářskou komorou, předpokládá kromě vysoké jazykové úrovně (ÖSD Zertifikat C1) i odborné jazykové znalosti v hospodářské oblasti. Zkouška ÖSD Zertifikat C2 Wirtschaftssprache Deutsch prověřuje nejen všeobecnou, ale také odbornou jazykovou kompetenci v oblasti hospodářské problematiky a pracovního života, při čemž je kladen důraz na vysokou úroveň vyjadřování a přiměřené reagování na specifičnost různých komunikačních situací. Zkouška představuje výhody pro osoby, které chtějí využít znalosti německého jazyka v zaměstnání s hospodářským zaměřením, případně které chtějí studovat obory s podobným zaměřením a získat tak dodatečnou kvalifikaci.


 

Jazykové zkoušky
LTweb