Co získáte složením zkoušky?

Složení zkoušky otevírá cestu na trh práce v německy mluvících zemích pro lékaře, zdravotní sestry a další povolání, otevírá přístup na univerzity (15 hlavních univerzit v Rakousku, 23 v Německu a 4 ve Švýcarsku), je podmínkou pro získání občanství nebo povolení k trvalému pobytu v některých německy mluvících zemích.

V rámci české státní správy je zkouška zařazena do seznamu státem uznávaných zkoušek.
Jazykové zkoušky
LTweb