Co je to Rakouský jazykový diplom?

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Rakouský jazykový diplom) je mezinárodně a doživotně platné osvědčení o zkoušce z německého jazyka, které podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (SERR) popisuje úroveň dovedností v německém jazyce. 

Každý rok se zkouškám ÖSD podrobuje kolem 20 000 lidí ve více než třech stovkách zkušebních centrech po celém světě.  ÖSD nabízí 9 různých zkoušek pro 6 úrovní A1 - C2. Každá z těchto zkoušek zahrnuje čtení, poslech, psaní a mluvení. 
Jazykové zkoušky
LTweb