Úroveň A1 - YLE Starters

První stupeň dětské zkoušky Cambridge English. určené nejmenším (cca 1. - 3.třída)

 
Dětské zkoušky YLE (Young Learner's Exams) jsou určeny dětem mezi 7 - 12 lety, které mají angličtinu jako druhý jazyk. Prověřují všechny 4 jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Cílem zkoušky je povzbudit děti k dalšímu učení,  probudit v nich radost ze studia cizího jazyka, dosažených výsledků a motivovat je k další práci. Každý žák je za svou snahu oceněn, nejsou zde žádná hodnocení prospěl/neprospěl.
 
 
PRE A1 STARTERS
První ze tří zkoušek pro nejmenší, která je vhodná pro děti v 1. - 3. třídě na základní škole. V této zkoušce se s dětmi procvičuje porozumění velmi jednoduchým větám a odpovídání na základní otázky. Děti doplňují jednoduchá slova (např. barvy) a popisy předmětů.


Obsah testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (cca 20 minut), mluvení (cca 5 minut)

 Zde se můžete podívat, jak vypadá ústní část této zkoušky. Termíny:
Chcete-li se přihlásit k této zkoušce podívejte se na aktuální termíny zde nebo pro více informací kontaktujte Mgr. Lucii Kočandrlovou - lucie.kocandrlova@eufrat.cz, 724745645

Zkoušky YLE je možné uspořádat i kdykoli v průběhu roku dle vašich preferencí, předpokladem je splnění minimálního počtu kandidátů a organizačních podmínek (v případě konání zkoušek v jiném místě než JŠ EUFRAT).
Pro více informací kontaktujte Mgr. Lucii Kočandrlovou - lucie.kocandrlova@eufrat.cz, 724745645
 

Jazykové zkoušky
LTweb