Úroveň A1 - YLE Movers

Druhý stupeň dětské zkoušky Cambridge English. určené nejmenším (cca 3. - 5..třída)

 

Dětské zkoušky YLE (Young Learner's Exams) jsou určeny dětem mezi 7 - 12 lety, které mají angličtinu jako druhý jazyk. Prověřují všechny 4 jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Cílem zkoušky je povzbudit děti k dalšímu učení,  probudit v nich radost ze studia cizího jazyka, dosažených výsledků a motivovat je k další práci. Každý žák je za svou snahu oceněn, nejsou zde žádná hodnocení prospěl/neprospěl.
 
 

A1 Movers

Druhá ze tří zkoušek pro nejmenší, která je vhodná pro děti ve 3. - 5. třídě na základní škole. V této zkoušce je vyžadováno používání jednoduchých vět, vyjadřování názorů (souhlas/nesouhlas) a kladení otázek. Děti ve zkoušce popisují předměty a činnosti a mají za úkol vymyslet příběh na základě obrázků. Úroveň A1 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 5. třídy (1. stupeň ZŠ).
 

Obsah testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (cca 25 minut), mluvení (cca 5 - 7 minut)

Zde se můžete podívat, jak vypadá ústní část této zkoušky. 

 


Termíny:

Chcete-li se přihlásit k této zkoušce podívejte se na aktuální termíny zde nebo pro více informací kontaktujte Mgr. Lucii Kočandrlovou - lucie.kocandrlova@eufrat.cz, 724745645


Zkoušky YLE je možné uspořádat i kdykoli v průběhu roku dle vašich preferencí, předpokladem je splnění minimálního počtu kandidátů a organizačních podmínek (v případě konání zkoušek v jiném místě než JŠ EUFRAT).
Pro více informací kontaktujte Mgr. Lucii Kočandrlovou - lucie.kocandrlova@eufrat.cz, 724745645

Jazykové zkoušky
LTweb