Úroveň A2 - YLE Flyers

Nejvyšší stupeň dětské zkoušky Cambridge English určené nejmenším (cca 5. - 6. třída)

 

Dětské zkoušky YLE (Young Learner's Exams) jsou určeny dětem mezi 7 - 12 lety, které mají angličtinu jako druhý jazyk. Prověřují všechny 4 jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Cílem zkoušky je povzbudit děti k dalšímu učení,  probudit v nich radost ze studia cizího jazyka, dosažených výsledků a motivovat je k další práci. Každý žák je za svou snahu oceněn, nejsou zde žádná hodnocení prospěl/neprospěl.
 
 

A2 Flyers

Poslední ze tří zkoušek pro nejmenší, která je vhodná pro děti v 5. - 6. třídě na základní škole. V této zkoušce je vyžadováno porozumění instrukcím ve více větách a schopnost konverzovat o běžných tématech i v minulém čase. A2 Flyers je první zkouška, ve které děti píšou krátky text (cca 20 slov) na základě 3 obrázků.

Obsah testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (cca 25 minut), mluvení (cca 7 - 9 minut)
 

Zde se můžete podívat, jak vypadá ústní část této zkoušky. 


Termíny:

Chcete-li se přihlásit k této zkoušce podívejte se na aktuální termíny zde nebo pro více informací kontaktujte Mgr. Lucii Kočandrlovou - lucie.kocandrlova@eufrat.cz, 724745645


Zkoušky YLE je možné uspořádat i kdykoli v průběhu roku dle vašich preferencí, předpokladem je splnění minimálního počtu kandidátů a organizačních podmínek (v případě konání zkoušek v jiném místě než JŠ EUFRAT).
Pro více informací kontaktujte Mgr. Lucii Kočandrlovou - lucie.kocandrlova@eufrat.cz, 724745645

 

Jazykové zkoušky
LTweb