Úroveň B2 - zkouška First for Schools

Cambridge English:FIRST for Schools (dříve FCE for Schools) je tzv. školní verzí nejznámější zkoušky z angličtiny. Je určena pro mládež školního věku. 

Cena
4700 Kč

 Cambridge English: FIRST for Schools

FCE for Schools je tzv. školní verze nejznámější zkoušky z angličtiny - FCE.

Složení této zkoušky je identické se zkouškou FCE, ale její zaměření je určeno mládeži školního věku (cca 12 - 19). V praxi to  znamená, že slovní zásoba a tematika je čerpána ze školních učebnic a tedy problematika článků v této zkoušce se věnuje tématům která zajímají tuto věkovou skupinu. Věková hranice pro konání této zkoušky však není omezena. Může ji skládat kdokoliv a na výsledném certifikátu není uvedeno, kterou verzi této zkoušky student skládá. Je tam pouze název rámce této zkoušky, tedy Cambridge English: First. Úspěšné složení této zkoušky odpovídá úrovni B2 v Evropském referenčním rámci. Tato zkouška je ideální pro ty, kteří chtějí získat drahocenné body při přijímacím řízení na mnohé VŠ, případně v budoucnu studovat nebo pracovat v anglicky hovořícím prostředí.

 
Obsah zkoušky: 

1. Čtení a Use of English  – využití jazykových struktur(1 hod 15 min)

2. Psaní (1 hod 20 min)

4. Poslech (40min)

5. Mluvení (14min)
 

  Obtížnost: B2  

Termíny zkoušky naleznete zde

Přihlášení na zkoušku naleznete v online eshopu

Chcete-li se blíže informovat nebo máte-li zájem o zaslání testu nanečisto, kontaktujte prosím Mgr. Lucii Kočandrlovou - lucie.kocandrlova@eufrat.cz, 724 745 645.

 

Jazykové zkoušky
LTweb