Úroveň A2 - YLE Flyers

 
Tyto zkoušky jsou určeny dětem mezi 7 - 12 lety, které mají angličtinu jako druhý jazyk. Prověřují všechny 4 jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Cílem zkoušky je povzbudit děti k dalšímu učení,  probudit v nich radost ze studia cizího jazyka, dosažených výsledků a motivovat je k další práci. Každý žák je za svou snahu oceněn, nejsou zde žádná hodnocení prospěl/neprospěl.
 
Cambridgeské zkoušky pro děti mají tři úrovně:
 
Starters - pro děti od 7 let, které absolvovaly cca 100 hodin studia.
Obsah testu: čtení a psaní (20 minut), poslech ( cca 20 minut), mluvení (cca 5 minut)
 
Movers -  pro děti mezi 8 - 11 lety, které absolvovaly cca 175 hodin studia.
Obsah testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (cca 25 minut), mluvení (7 minut)
 
Flyers – tato úroveň zkoušek pro děti je nejnáročnější a je srovnatelná s úrovní zkoušek KET. Stává se tak prvním krokem k uznávaným cambridgeským zkouškám pro mládež a dospělé. Je určena pro děti ve věku 9 – 12 let, které absolvovaly cca 250 hodin studia.
Obsah testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (cca 20 minut), mluvení (cca 9 minut)
 
Termíny:
Zkoušky YLE je možné uspořádat kdykoli v průběhu roku, předpokladem je splnění minimálního počtu kandidátů a organizačních podmínek (v případě konání zkoušek v jiném místě než JŠ EUFRAT).
Pro více informací kontaktujte Mgr. Lucii Kočandrlovou - lucie.kocandrlova@eufrat.cz, 724745645Cena:

YLE Starters 1250 Kč
YLE Movers 1300 Kč
YLE Flyers 1400 Kč
 
Chcete-li se přihlásit ke zkoušce, kontaktujte prosím Mgr. Lucii Kočandrlovou - lucie.kocandrlova@eufrat.cz, 724 745 645.
 

 

Jazykové zkoušky
LTweb