Průběh zkoušky od A do Z

1.    Výběr zkoušky
2.    Přihlášení
3.    Platba
4.    Rozvrh
5.    Zkouška ústní
6.    Zkouška psaná
7.    Výsledky
8.    Certifikát

Výběr zkoušky

Zkoušky jsou rozděleny do skupin dle úrovní SERR, dále dle zaměření jazyka (obchodní aj, obecná aj) a také dle věku.
V případě, že si nejste jisti, pro kterou zkoušku jste jazykově způsobilí, kontaktujte nás.
 

Typy zkoušek, které můžete skládat v Jazykové škole EUFRAT

Úroveň dle SERR Obecná aj Obchodní aj Zkoušky pro děti
C2 C2 Proficiency (CPE)      
C1 C1 Advanced (CAE) C1 Business Higher (BEC Higher)    
B2 B2 First (FCE) B2 Business Vantage (BEC Vantage)    
B1 B1 Preliminary (PET) B1 Business Preliminary (BEC) B1 Preliminary for Schools (PET)      
A2 A2 Key (KET)   A2 Key for Schools (KET) A2 Flyers (YLE Flyers)
A1       A1 Movers (YLE Movers)
        Pre A1 Starters (YLE Starters)

Přihlášení

Na zkoušku se přihlásíte v našem e-shopu 

Platba

Po obdržení Vaší přihlášky je třeba uhradit poplatek za zkoušku. Údaje k platbě Vám přijdou ihned po přihlášení na Vámi zadaný email. Zkoušku můžete zaplatit kartou online, převodem, nebo také v hotovosti v kanceláři JŠ EUFRAT, a to nejpozději do data splatnosti uvedeném na zálohovém listu.

Rozvrh

Týden před konáním CB zkoušky a 5 dnů před konáním PB zkoušky Vám přijde email generovaný z databáze cambridgeenglishonline.org s tzv. „Confirmation of Entry“, kde je uveden přesný časový rozvrh zkoušky, místo konání a další podrobné a důležité informace ke zkoušce. Pokud Vám tento email v uvedeném termínu nepřišel, neprodleně nás prosím kontaktujte.

Zkouška ústní

Tato část zkoušky se často koná odděleně od zbytku psané části zkoušky, a to především z důvodu časové náročnosti. Nejčastěji se koná v týdnu předcházející oficiálnímu datu zkoušky, případně záhy po ní. Konkrétní čas bude uveden v „Confirmation of Entry“, dostavte se však vždy minimálně 15 minut před začátkem zkoušky a nezapomeňte svůj občanský průkaz (případně pas).

Zkouška psaná

Tato část zkoušky se koná vždy v oficiální termín zkoušky, a to buď v dopoledních (víkendy), popř. odpoledních (všední dny) hodinách. Přesný rozvrh a místo konání zkoušky je uveden v dokumentu „Confirmation of Entry“, který obdržíte emailem z databáze cambridgeenglishonline.org po zaregistrování ke zkoušce.

Výsledky

Výsledky jsou uveřejněny na mezinárodním webu Cambridge Assessment English, kam se v daný termín 2 -3 týdny po konání CB zkoušky a 4-5 týdnů po konání PB zkoušky (přesný termín naleznete na svém „Confirmation of Entry“, které obdržíte společně s rozvrhem zkoušky) přihlásíte svým unikátním číslem a přiděleným heslem. Zde se dozvíte jak podrobné výsledky o tom, jaké procentuální úspěšnosti jste dosáhli v jednotlivých částí textu, tak celkové skóre ze zkoušky. Výsledek v tomto formátu se nazývá „Statement of Results“ a v případě, že nutně potřebujete doložit úspěšné složení zkoušky dříve než obdržíte certifikát, můžeme tento „Statement of Results“ opatřit razítkem centra a potvrzením o úspěšném složení zkoušky. Pokud si přejete vystavit „Statement of Results“, kontaktujte nás.

Certifikát

Certifikát je odesílán z Cambridge 2-3 týdny po zveřejnění výsledků. Tento bude zaslán na adresu centra Jazykové školy EUFRAT a my Vás poté budeme emailem informovat o tom, že si certifikát můžete u nás vyzvednout. K osobnímu vyzvednutí je pak potřeba průkaz totožnosti. Certifikát Vám na vyžádání můžeme také zaslat poštou, a to doporučeně, ale z hlediska bezpečnosti toto nedoporučujeme. Certifikát u nás může vyzvednout i Vámi pověřená osoba, bude k tomu však potřebovat svůj občanský průkaz a buď plnou moc od Vás, nebo nám zaslaný email z adresy, kterou jste uvedli při registraci. 

Jazykové zkoušky
LTweb