Proč skládat zkoušky v EUFRATU?

V ČR existuje několik jazykových škol (a mezi nimi i Jazyková škola EUFRAT), které získaly autorizaci k provádění některých nebo všech zkoušek Cambridge Assessment English. Kromě jazykových škol mají autorizaci také některé další instituce, které se na rozdíl od jazykových škol většinou soustřeďují pouze na testování, zatímco autorizované jazykové školy vám nabídnou také možnost se ke zkouškám připravit v rámci svých přípravných kurzů. Ty jsou zaměřené na konkrétní typ a úroveň zkoušky. Je pochopitelné, že ten, kdo ví, jak zkoušky provádět, ví také, jak na ně uchazeče připravit.

Kromě „hlavního kmene“ cambridgeských zkoušek z obecné angličtiny (viz tabulka níže) pak některá zkušební centra nabízejí testování dětí (zkoušky YLE - Young Learners of English) nebo zkoušky obchodně zaměřeného jazyka (BEC - Business English Certificate).

Pokud jde o formu zkoušek, kvalitní centra umožňují většinu nebo alespoň některé zkoušky složit prostřednictvím PC v online režimu (tzv. computer-based exams). Velikou výhodou této verze zkoušky není jen uživatelky přátelské prostředí, ale především možnost podávat přihlášky 2 týdny před konáním zkoušek a dozvědět se výsledky již 3 týdny po uskutečnění zkoušek.

Jazykové zkoušky
LTweb