Informace o anglických zkouškách

Velmi stručně řečeno, Cambridgeské zkoušky představují bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější systém testování komunikačních schopností v angličtině. Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie, mapují celou škálu úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) od A1 až po C2, testují obecný jazyk i jazyk světa obchodu. Každoročně se k těmto zkouškám registrují více než 3 milióny lidí ve 130 zemích světa.

 

Cambridge Partnerský program EUFRAT

Staňte se Cambridge Assessment English Exam Preparation Centrem při EUFRAT Group a získejte pro svou školu řadu výhod.

 • Možnost registrovat své studenty na zkoušky za zvýhodněnou cenu
 • Certifikát Cambridge Assessment English Exam Preparation Centre a zvláštní logo
 • Testování nanečisto zdarma
 • Možnost účastnit se oficiálního pretestingu (ladění testových sestav) se zpětnou vazbou  z Cambridge Assessment English
 • Účast na seminářích pro učitele zdarma
 • Účast našeho centra na rodičovských schůzkách
 • Exkurze pro studenty do centra zkoušek Cambridge Assessment English v EUFRATu
 • Slevy na přípravné materiály
 • Zasílání pravidelných newsletterů
 • Přístup k marketingovým materiálům ke zkouškám
 • Přehled výsledků Vašich studentů

 

Co získáte složením zkoušky?

Přínosem není jen vlastní složení zkoušky, ale již příprava na ni. Ta totiž do vašich dosud možná chaotických (a tudíž neúspěšných) pokusů o osvojení angličtiny vnese systém a řád. Tím, že máte před sebou jasný a konkrétní cíl (chci uspět u zkoušky), se stáváte sami sobě motivací. Složením zkoušky pak významně roste vaše přidaná hodnota a tím i cena na trhu práce; jste-li student, pak šance dostat se tam, kam chcete.

Databázi instistitucí a zaměstanavatelů, kteří oficiálně uznávají zkoušky Cambridge nalezente zde. Je však mnoho dalších institucí a firem, které přihlédnou k Vaší složené zkoušce v životopise či při přijímacích zkouškách, které nejsou uvedeny v této oficiální databázi. 

 

Zkouška místo maturity

Dle nové vyhlášky MŠMT ze dne 14 .10. 2020 lze nyní maturitu z cizího jazyka nahradit standardizovanou zkouškou.

 • Student může jednu zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka jazykovým certifikátem dle seznamu zkoušek každoročně zveřejňovaných MŠMT (dle §81odst. 7 školského zákona).
 • Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. 

EUFRAT Group je akreditovaným centrem standardizovaných zkoušek Cambridge z anglického jazyka a Rakouského jazykového diplomu ÖSD z německého jazyka a tak si svoji "maturitu" můžete udělat u nás s předstihem.

Nabízíme vám přípravné kurzy ke zkouškám, které jsou určeny přímo maturantům. 

Zkoušku si můžete vybrat zde.

 

Jak zkouška probíhá?

1. Výběr zkoušky

 • Zkoušky jsou rozděleny do skupin dle úrovní SERR, dále dle zaměření jazyka (obchodní aj, obecná aj) a také dle věku.
 • V případě, že si nejste jisti, pro kterou zkoušku jste jazykově způsobilí, kontaktujte nás.

2. Přihlášení

 • Na zkoušku se přihlásíte zde.

3. Rozvrh

 • Týden před konáním CB zkoušky a 5 dnů před konáním PB zkoušky Vám přijde email generovaný z databáze cambridgeenglishonline.org s tzv. „Confirmation of Entry“, kde je uveden přesný časový rozvrh zkoušky, místo konání a další podrobné a důležité informace ke zkoušce. Pokud Vám tento email v uvedeném termínu nepřišel, neprodleně nás prosím kontaktujte.

4. Zkouška ústní

 • Tato část zkoušky se často koná odděleně od zbytku psané části zkoušky, a to především z důvodu časové náročnosti. Nejčastěji se koná v týdnu předcházející oficiálnímu datu zkoušky, případně záhy po ní. Konkrétní čas bude uveden v „Confirmation of Entry“, dostavte se však vždy minimálně 15 minut před začátkem zkoušky a nezapomeňte svůj občanský průkaz (případně pas).

5. Zkouška psaná

 • Tato část zkoušky se koná vždy v oficiální termín zkoušky, a to buď v dopoledních (víkendy), popř. odpoledních (všední dny) hodinách. Přesný rozvrh a místo konání zkoušky je uveden v dokumentu „Confirmation of Entry“, který obdržíte emailem z databáze cambridgeenglishonline.org po zaregistrování ke zkoušce.

6. Výsledky

 • Výsledky jsou uveřejněny na mezinárodním webu Cambridge Assessment English, kam se v daný termín 2 -3 týdny po konání CB zkoušky a 4-5 týdnů po konání PB zkoušky (přesný termín naleznete na svém „Confirmation of Entry“, které obdržíte společně s rozvrhem zkoušky) přihlásíte svým unikátním číslem a přiděleným heslem. Zde se dozvíte jak podrobné výsledky o tom, jaké procentuální úspěšnosti jste dosáhli v jednotlivých částí textu, tak celkové skóre ze zkoušky. Výsledek v tomto formátu se nazývá „Statement of Results“ a v případě, že nutně potřebujete doložit úspěšné složení zkoušky dříve než obdržíte certifikát, můžeme tento „Statement of Results“ opatřit razítkem centra a potvrzením o úspěšném složení zkoušky. Pokud si přejete vystavit „Statement of Results“kontaktujte nás.

7. Certifikát

 • Certifikát je odesílán z Cambridge 2-3 týdny po zveřejnění výsledků. Tento bude zaslán na adresu centra Jazykové školy EUFRAT a my Vás poté budeme emailem informovat o tom, že si certifikát můžete u nás vyzvednout. K osobnímu vyzvednutí je pak potřeba průkaz totožnosti. Certifikát Vám na vyžádání můžeme také zaslat poštou, a to doporučeně, ale z hlediska bezpečnosti toto nedoporučujeme. Certifikát u nás může vyzvednout i Vámi pověřená osoba, bude k tomu však potřebovat svůj občanský průkaz a buď plnou moc od Vás, nebo nám zaslaný email z adresy, kterou jste uvedli při registraci. 

 

Proč skládat zkoušky v EUFRATU?

V ČR existuje několik jazykových škol (a mezi nimi i Jazyková škola EUFRAT), které získaly autorizaci k provádění některých nebo všech zkoušek Cambridge Assessment English. Kromě jazykových škol mají autorizaci také některé další instituce, které se na rozdíl od jazykových škol většinou soustřeďují pouze na testování, zatímco autorizované jazykové školy vám nabídnou také možnost se ke zkouškám připravit v rámci svých přípravných kurzů. Ty jsou zaměřené na konkrétní typ a úroveň zkoušky. Je pochopitelné, že ten, kdo ví, jak zkoušky provádět, ví také, jak na ně uchazeče připravit.

Kromě „hlavního kmene“ cambridgeských zkoušek z obecné angličtiny (viz tabulka níže) pak některá zkušební centra nabízejí testování dětí (zkoušky YLE - Young Learners of English) nebo zkoušky obchodně zaměřeného jazyka (BEC - Business English Certificate).

Pokud jde o formu zkoušek, kvalitní centra umožňují většinu nebo alespoň některé zkoušky složit prostřednictvím PC v online režimu (tzv. computer-based exams). Velikou výhodou této verze zkoušky není jen uživatelky přátelské prostředí, ale především možnost podávat přihlášky 2 týdny před konáním zkoušek a dozvědět se výsledky již 3 týdny po uskutečnění zkoušek.

 

 

Jazykové zkoušky
LTweb