FAQ

FAQ

1. Jak se připravit?
2. Jak se přihlásit?
3. Jaký je rozdíl mezi computer-based a paper-based zkouškou?
4. Kdy se musím ke zkoušce přihlásit?  
5. Kdy a jak se dozvím výsledky?
6. Kdy a jak obdržím certifikát?
7. Musím u vás absolvovat kurz, abych mohl skládat zkoušku?

 

Jak se připravit?

Každá Cambridgeská zkouška přináší konkrétní požadavky na danou úroveň jazyka vycházející ze SERR.
Vaši jazykovou úroveň rádi rychle a zdarma otestujeme a doporučíme Vám takovou zkoušku, která bude nejblíže Vašim osobním jazykovým dovednostem. Na danou jazykovou zkoušku se můžete přihlásit, aniž byste absolvovali jakýkoliv předchozí přípravný kurz, nicméně Jazyková škola EUFRAT účast v takovém kurzu doporučuje. I pokud je Vaše jazyková úroveň dostatečná, přesto můžete mnohé získat tím, že se s formátem zkoušky seznámíte, nacvičíte si jednotlivé strategie a od lektora dostanete tipy a rady ke konkrétním úkolům.
 
Je několik variant přípravných kurzů:

1.    Přípravné kurzy na Cambridgeské zkoušky skupinové

 • tyto kurzy vypisujeme každý trimestr v rámci jazykových kurzů pro veřejnost. Za odborného vedení našich vysoce kvalifikovaných lektorů se můžete zdokonalit ve Vašich jazykových dovednostech a také se seznámit s testovými strategiemi. V hodinách se studenti plně soustředí na nácvik zkouškových strategií a probírají konkrétní modelové testy.
 • probíhají ve dvou modulech
A.     Přípravný kurz FAST TRACK
 • Délka trvání: 1 trimestr (3 měsíce - začátky září, leden, duben, červen), 2 x týdně 90 minut - zakončení zkouškou.
 • Pro zkoušky: B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), Business English (BEC)

 

B.     Přípravný kurz LONG TRACK
 • Délka trvání 3 trimestry, 1x týdně 90 minut - zakončení zkouškou
 • Pro všechny zkoušky.

2.    Individuální příprava na zkoušku

 • Lektor se věnuje osobně přímo Vám a Vašim jazykovým potřebám, nacvičuje s Vámi zkouškové strategie a zdokonaluje Vás v jazykových dovednostech.
 • Tento typ kurzu je vhodný i pro menší skupinku studentů, kteří se chtějí připravovat společně a nevybrali si v naší nabídce skupinových kurzů.
 • Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak se přihlásit?

K přihlášení na zkoušku  si stačí vybrat termín zde a zkoušku koupit.

Jaký je rozdíl mezi computer-based a paper-based zkouškou?

Paper-based zkoušky (PB)

Jedná se o tradiční metodu skládání Cambridgeských zkoušek, kdy tužkou vyplňujete správné odpovědi do tzv. answer sheetů (odpovědních archů). Ty jsou pak zaslány do Cambridge, kde jsou elektronicky zpracovány a ohodnoceny.
 
Computer-based zkoušky (CB)

V poslední době se rozšiřuje nová možnost složení Cambridgeských zkoušek na počítači v online režimu. Takto absolvovaná zkouška má stejnou váhu jako paper-based test a po složení zkoušky získáte stejný certifikát jako u tradičních PB zkoušek. CB zkoušky mají stejné části jako paper-based zkoušky, ale kromě ústní části se všechny další části skládají prostřednictvím PC v místě konání zkoušky. Obsah zkoušek podle jednotlivých úrovní SERR je identický, obsahuje stejné části a je stejně náročný jako u PB zkoušek.
 
Jaké jsou hlavní výhody CB zkoušek?
 • Přihlášení k těmto zkouškám je možné až 2 týdny před konáním zkoušek (u PB zkoušek je to minimálně 7 týdnů před skládáním zkoušek).
 • Rychlejší přístup k výsledkům, které jsou k nahlédnutí online již 3 týdny po konání zkoušek (u PB zkoušek je to 5 - 7 týdnů).
 • Pro mnoho studentů je v dnešní době klávesnice a myš uživatelsky příjemnější než tužka a papír.
 • Studenti mohou během celé zkoušky své odpovědi upravovat či měnit.
 • K poslechové části má každý student svá sluchátka, což znamená, že si hlasitost může upravit dle své vlastní potřeby, a odpadají tak jakékoliv nepříjemnosti, které mohou nastat při tradičních zkouškách konaných v ne zcela optimálních podmínkách (např. ruchy zvenku i uvnitř místnosti, zkreslení reproduktorů přehrávače, ozvěna atd.).
 • Na obrazovce PC, na němž student zkoušku skládá, je digitálně odpočítáván čas tak, aby studenti měli možnost si rozvrhnout zkoušku co nejefektivněji.
 • CB zkoušky jsou zabezpečeny nejmodernější kódovací metodou a použitím screen lock SW (program proti neoprávněným zásahům do zpracovávaného testu).

Kdy se musím ke zkoušce přihlásit?

Ke zkoušce computer-based je třeba se přihlásit a zaplatit poplatek za zkoušku min. 10 dní před konáním zkoušky. 
Ke zkoušce paper-based je třeba se přihlásit a zaplatit poplatek za zkoušku min. 6 týdnů před konáním zkoušky. Pokud byste se chtěli přihlásit ke zkoušce paper-based méně než 6 týdnů před jejím konáním, často to bývá možné, ovšem za mírný příplatek. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Kdy a jak se dozvím výsledky?

Výsledky jsou uveřejněny na mezinárodním webu Cambridge Assessment English, kam se v daný termín 2 týdny po konání CB zkoušky a 6 týdnů po konání PB zkoušky (přesný termín naleznete na svém Confirmation of Entry, které obdržíte společně s rovzrhem zkoušky) přihlásíte svým unikátním číslem a přiděleným heslem. Zde se dozvíte jak podrobné výsledky o tom, jaké procentuální úspěšnosti jste dosáhli v jednotlivých částí textu, tak celkové skóre ze zkoušky. Výsledek v tomto formátu se nazývá „Statement of Results“ a v případě, že nutně potřebujete doložit úspěšné složení zkoušky dříve než obdržíte certifikát, můžeme tento „Statement of Results“ opatřit razítkem centra a potvrzením o úspěšném složení zkoušky.

Kdy a jak obdržím certifikát?

Certifikát je odesílán z Cambridge 2-3 týdny po zveřejnění výsledků. Certifikát bude zaslán na adresu centra Jazykové školy EUFRAT a my Vás poté budeme emailem informovat o tom, že si certifikát můžete u nás vyzvednout. K osobnímu vyzvednutí je pak potřeba průkaz totožnosti. Certifikát Vám na vyžádání můžeme také zaslat poštou doporučeně, ale z hlediska bezpečnosti toto  nedoporučujeme.

Musím u vás absolvovat kurz, abych mohl skládat zkoušku?

Ne. Záleží pouze na kandidátech, kde a jak se připraví. 

Jazykové zkoušky
LTweb