Co získáte složením zkoušky?

Přínosem není jen vlastní složení zkoušky, ale již příprava na ni. Ta totiž do vašich dosud možná chaotických (a tudíž neúspěšných) pokusů o osvojení angličtiny vnese systém a řád. Tím, že máte před sebou jasný a konkrétní cíl (chci uspět u zkoušky), se stáváte sami sobě motivací. Složením zkoušky pak významně roste vaše přidaná hodnota a tím i cena na trhu práce; jste-li student, pak šance dostat se tam, kam chcete.

Databázi instistitucí a zaměstanavatelů, kteří oficiálně uznávají zkoušky Cambridge nalezente zde. Je však mnoho dalších institucí a firem, které přihlédnou k Vaší složené zkoušce v životopise či při přijímacích zkouškách, které nejsou uvedeny v této oficiální databázi. 

Jazykové zkoušky
LTweb