Matěj F.

Matěj F.

Vzdělání a praxe: výuka angličtiny 4 roky na jazykové škole a individuální lekce, převážně individuálové a skupiny do 5 studentů. Poslední 2 roky online výuka.
Absolvent oboru anglický jazyk na Pedagogické fakultě MU

 

O mně:
Angličtina pro mě není jenom předmět, co učím, ale také životní styl, hlavně online. Díky angličtině se mi otevřel zcela nový svět, ale také nové metody učení se jazykům. Zakládám si na přirozeně znějící angličtině, což se netýká pouze stavby jazyka, ale především výslovnosti. Můžete ode mě tudíž slyšet jak primárně americkou, tak taktéž britskou výslovnost, jejichž rozdíly jsem schopen vyučovat. Na lekcích kladu důraz na aktivní používání jazyka, používám moderní prvky výuky a nadále se průběžně vzdělávám v oblasti metodologie výuky. Mým cílem není pouze vyučovat, ale také budovat u studentů aktivní vztah k jazyku.

 
Zájmy:

Mezi mé zájmy patří totiž také další jazyky, konkrétně němčina, kterou se zcela sám učím na internetu a dosáhl slušných výsledků, díky čemuž jsem nabyl dalších zkušeností, co se týče samostatnosti v osvojování jazyků. Tyto zkušenosti rád předám svým studentům a budu rád, když u nich uvidím pokrok a k jazyku si vybudují vztah, místo pouhých jazykových pouček.

 

 

Jak vyučuji

  • ve firmě
  • Zoom
  • Skype
  • Google Hangouts
  • What's Up
  • on-line

Informace o způsobu získávání a výběru referencí najdete na stránce Dokumenty.

Jazykové kurzy

NEVYBRALI JSTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY NEBO JEN POTŘEBUJETE PORADIT?

KONTAKTUJTE NÁS:

EUFRAT@EUFRAT.CZ
T +420 606 665 766

LTweb