Příprava na FCE - long track

 • Číslo kurzu: 10129
 • Jazyk: angličtina
 • Úroveň: B2 (středně pokročilý)
 • Věková skupina: dospělý 15+
 • Zaměření: příprava na zkoušku
 • Období: podzimní trimestr 2020/2021
 • Učebna: Barcelona
 • Lokalita: Centrum
 • Obvyklý den a čas:
  Čtvrtek 18:10 - 19:40
 • Obsazenost: kurz je plně obsazen

Termíny

Čt 24.09.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 01.10.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 08.10.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 15.10.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 22.10.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 29.10.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 05.11.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 12.11.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 19.11.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 26.11.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 03.12.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)
Čt 10.12.2020   18:10 − 19:40
Anthony C.   (učebna Barcelona)

Kurz je určen

PŘED REGISTRACÍ SI OVĚŘTE SVOU JAZYKOVOU ÚROVEŇ!

 

Pokud máte zájem o naše přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám a nejste jisti svou jazykovou úrovní v daném jazyce, doporučujeme Vám absolvovat náš diagnostický a rozřazovací test.

 

TENTO KURZ JE URČEN UŽIVATELŮM NA ÚROVNI B1 a B2 dle SERR:

B1: Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

B2: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

 

INFORMACE O KURZU

Přípravné kurzy jsou zaměřeny na cílenou přípravu studenta ke konkrétním mezinárodním zkouškám, které je možné v JŠ Eufrat skládat. Na tomto kurzu Vám zkušení lektoři představí všechny části zkoušky a seznámí Vás s jednotlivými úkoly, ze kterých se mezinárodní zkouška skládá. Během kurzu si nacvičíte všechny zkouškové postupy a vyzkoušíte si testy nanečisto. Kurzy vedou skvělí lektoři, kteří mají s přípravou na tyto zkoušky bohaté zkušenosti. Více informací o mezinárodních zkouškách z AJ a NJ naleznete zde: CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY, ZKOUŠKY ÖSD.

Tento kurz je koncipován jako tzv. LONG TRACK, což znamená, že příprava na zkoušku probíhá dlouhodobě a klade si za cíl jak zvýšit úroveň ovládnutí jednotlivých jazykových kompetencí (ústní projev, písemný projev, čtení s porozuměním a poslech s porozuměním) u jednotlivých studentů, tak připravit je nácvikem „exam strategies“ na konkrétní typy úkolů, které se u dané zkoušky vyskytují. Kurzy typu LONG TRACK mívají obvykle 1 90minutovou lekci týdně a vypisují se na celý trimestr (typicky 11-12 týdnů podle konkrétního dne kurzu).

LEKTOR, UČEBNA A TERMÍNY

Informace o lektorovi a učebně jsou do začátku kurzu pouze orientační a poskytovatel kurzu si vyhrazuje právo je měnit s ohledem na provozní možnosti. Osoba lektora a učebna budou potvrzeny mailem několik dní před první lekcí kurzu.

Kurzy pro dospělé neprobíhají ve dnech státních svátků. Dětské kurzy neprobíhají ve dnech státních svátků a školních prázdnin (u jarních prázdnin v termínech vyhlášených MŠMT pro okres Plzeň-město).

Bližší informace o termínech konání kurzu viz sekce TERMÍNY v levém sloupci.

VYPSANÉ KURZY SE SNAŽÍME SKUTEČNĚ OTEVŘÍT

Umíme nevýhodu proměnit ve výhodu: Pokud se do vypsaného přípravného kurzu přihlásí pouze dva studenti, kurz se otevře, ale doba jedné lekce se zkracuje na 60 minut. Získáte tím duál (kurz pro dva studenty, který se jinak vypisuje samostatně) za zvýhodněnou cenu.

LITERATURA A VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Výběr učebnice i dalších výukových materiálů proběhne během první hodiny po dohodě lektora se studenty. U přípravných kurzů k mezinárodním zkouškám zpravidla používáme tituly, které jsou k tomu účelu přímo určeny; doplňkovým materiálem jsou tzv. „past papers“, tedy sady skutečných testů z minulých ročníků dané zkoušky.

NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÝCH LEKCÍ

Kurz je nabízen jako balíček lekcí, jejichž termíny jsou pevně dané. Zameškané lekce nelze nahrazovat a z kapacitních důvodů ani nelze zameškané lekce jednorázově absolvovat v jiném kurzu.

OBJEDNÁVKY A PŘÍSTUP K LEKCÍM

Objednávky jsou závazné a v případě neuhrazení automaticky nepropadají. Objednávku je nutno zrušit dle postupu uvedeného v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH.

Připuštění k výuce je podmíněno platnou a uhrazenou objednávkou. Objednávku můžete učinit přes náš E-SHOP. Ačkoli v novém trimestru či pololetí pokračujete ve stejném kurzu jako v období předcházejícím, Vaše přihlášení do nového období neprobíhá automaticky. Prosíme, ověřte si, že jste v kurzu přihlášeni; v případě nejasností nás kontaktujte.

MOŽNOST KURZU NA KLÍČ

Nevyhovuje Vám čas či den nabízeného kurzu? Kontaktujte nás na +420 606 665 766 nebo eufrat@eufrat.cz, pokusíme se Vám vyjít maximálně vstříc.

Nevyhovuje Vám čas či den nabízeného kurzu? Kontaktujte nás na 606 665 766 nebo eufrat@eufrat.cz, pokusíme se Vám vyjít maximálně vstříc.

Cena: 2 940,- 1 960,- Kč (včetně DPH) 19 Eufraťáků
Tento kurz je již plně obsazen Vyberte si jiný nebo se ještě můžete zapsat mezi náhradníky:
Jazykové kurzy

NEVYBRALI JSTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY NEBO JEN POTŘEBUJETE PORADIT?

KONTAKTUJTE NÁS:

EUFRAT@EUFRAT.CZ
T +420 606 665 766

LTweb