Německá konverzace

 • Číslo kurzu: 20399
 • Jazyk: němčina
 • Úroveň od: B1 (mírně středně pokr.)
 • Úroveň do: B2 (středně pokročilý)
 • Věková skupina: dospělý 15+
 • Zaměření: konverzace
 • Období: podzimní trimestr 2020/2021
 • Učebna: Stockholm
 • Lokalita: Černice
 • Obvyklý den a čas:
  Úterý 17:50 - 19:20
 • Obsazenost: více než 3 volná místa

Kurz je určen

Popis kurzu
 
Tento tradičně oblíbený kurz je určený zájemcům, kteří již mají za sebou alespoň dva až tři roky kvalitní výuky němčiny nebo jejich ekvivalent formou intenzivního kurzu, zahraniční pobyt, vyšší úroveň státní maturitní zkoušky, pravidelně komunikují ve firmě německy apod. a rádi by si na vyšší jazykové úrovni osvěžili a prohloubili své dovednosti rychle, správně a stylisticky vhodně používat německý jazyk.
 
Kurz je ideální pro zájemce o co nejrychlejší a intenzivní přípravu na použití jazyka nejen v situacích všedního života, ale i v profesním životě v příjemné, uvolněné a přátelské atmosféře. Důraz je kladen na procvičení dovednosti pohotového mluvení a částečně nabízí procvičení čtení a poslechu. Kurzisté si mimo mluvení v obecných situacích osvojí dovednost vést jednání, řešit nenadálé situace, telefonovat a správně používat slovní zásobu, na jejíž významové a krajové nuance bude během kurzu poukazováno. Atraktivně pojatý kurz je vhodný i jako příprava ke studiu a práci v zahraničí, a to především při práci ve službách, zdravotnictví, školství apod. Kurz umožňuje i kvalitní přípravu na složení ústní části prestižní mezinárodní zkoušky Rakouského jazykového diplomu ÖSD na úrovni B1, B2 a C1 podle SERR. Kurz seznamuje zkouškovými strategiemi při ústních částí mezinárodních i státních maturitních zkoušek.
Kurz je určen středně pokročilým studentům, kteří již mají za sebou alespoň tři roky kvalitní výuky němčiny nebo jejich ekvivalent formou intenzivního kurzu, vyšší úroveň státní maturity, zkoušku Zertikat Deutsch, alespoň dvouměsíční zahraniční pobyt apod. a rádi by se učili a na vyšší jazykové úrovni by si osvěžili a prohloubili své znalosti. V kurzu si pak opakují a rozšiřují především praktické použití jazyka a podle aktuálních potřeb a přání kurzistů také vybrané gramatické struktury, pouze však prakticky při jejich použití v němčině, kterou skutečně mluví a píše. V kurzu je kladen důraz na ústní projev.
Kurz je zaměřen na všestranné osvojení a rozvoj jazykových dovedností, tedy na především na mluvení, čtení s porozuměním a poslech s porozuměním, při souběžném rozšiřování slovní zásoby a upevňování si té gramatiky, která je pro kvalitní jazykový projev kurzistů potřebná. Lektor při výuce používá rozmanité pomůcky a materiály a kombinuje nejmodernější výukové styly.
Tento kurz Vás kvalitně připraví na ústní část mezinárodních jazykových zkoušek Zertifikat Deutsch (B1), Mittelstufe Deutsch (B2) a Oberstufe Deutsch (C1). Zkoušku můžete vykonat přímo na naší Jazykové škole EUFRAT, která je jedním ze šesti prestižních veřejnosti otevřených center zkoušek ÖSD v České republice se čtyřmi zkušebními termíny ročně.
                                                       
Literatura a výukové materiály
 
Výukovými materiály jsou poslechová CD s mluveným slovem, aktuální jazykové hry, jazykové a vědomostní  kvízy, grafiky a přehledy k životu v německy mluvících zemích, originální předměty, nejaktuálnější texty s řadou nejrůznějších témat, obrázky s běžnými i méně obvyklými situacemi, originální pohlednice, aktuální letáky, originální DVD z německy mluvících zemí, německy mluvené filmy, aktuální německá, rakouská a švýcarská hudba. Všechny výukové materiály jsou pro naše kurzisty zdarma.

 

 

Nevyhovuje Vám čas či den nabízeného kurzu? Kontaktujte nás na 606 665 766 nebo eufrat@eufrat.cz, pokusíme se Vám vyjít maximálně vstříc.

Cena: 2 940,- (včetně DPH) 29 Eufraťáků

Zkoušky doporučené po absolvování tohoto kurzu

Všechny zkoušky a jejich termíny najdete v sekci Jazykové zkoušky »

Jazykové kurzy

NEVYBRALI JSTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY NEBO JEN POTŘEBUJETE PORADIT?

KONTAKTUJTE NÁS:

EUFRAT@EUFRAT.CZ
T +420 606 665 766

LTweb